Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Fantastiske forelesere

Fem fantastiske forelesere. F.v. Johannes Skaar (foto: Ellen L. Gossner, Morgenbladet), Bassam Hussein (foto: Mari Vold, Morgenbladet), Kjetil Steinsholt (foto: privat), Jostein Halgunset (foto: NTNU) og Linda Dyrild (foto: NTNU).

Fem fantastiske forelesere. F.v. Johannes Skaar (foto: Ellen L. Gossner, Morgenbladet), Bassam Hussein (foto: Mari Vold, Morgenbladet), Kjetil Steinsholt (foto: privat), Jostein Halgunset (foto: NTNU) og Linda Dyrlid (foto: NTNU).

«Jeg har aldri følt at undervisning har stjålet tid fra forskningen, tvert imot har det vært en motivasjon.»

Det sier Johannes Skaar til Morgenbladet. Sammen med NTNU-kollega Bassam Hussein, er Johannes kåret av Morgenbladet til en av landets ti beste forelesere.

Skrot begrepet undervisningsplikt!

Jeg leste den setningen om igjen noen ganger over morgenkaffen. Det satte noen tanker i sving, om holdninger til undervisning. Jeg har i grunnen aldri likt måten vi snakker om «forskningsfri» og «undervisningsplikt», og håper vi kan bruke anledningen til å skrote disse begrepene.

For hør bare hva Johannes Skaar – som for øvrig tidligere er kåret av Morgenbladet til en av Norges mest fremragende unge forskere – sier i intervjuet: «Forskning og undervisning går godt sammen, og det er normalt å gjøre begge deler. Undervisning henger sammen med forskning».

Hans budskap er at kombinasjonen er nyttig: «For å løse problemene vi ofte støter borti som forskere, er det så viktig at vi kan fagfeltet til bunns. Det blir du tvunget til som underviser. …. Ved hjelp av studentene får du også mange spennende, faglig morsomme spørsmål. Du må røske tak i forhold og problemer du ikke hadde tenkt på eller forstått før. Jeg lærer noe der og da.»

Bruk studentene som aktive deltakere

Hva mer er det å si? Jo, et viktig poeng fra Bassam Hussein i samme avis: «Jeg forsto at jeg må bruke studentene som aktive deltakere, ikke mottakere.»

De siste årene har vi satset store ressurser på å utvikle nye undervisningsmetoder. En grunnleggende forutsetning for at vi skal tilby god og gjerne innovativ utdanning, er at vi trekker studentene med i utviklingen av nye læringsformer. Og at vi lærer av de beste.

Fantastiske forelesere

Også tre andre NTNUere var med blant de 37 som kom til finalen; Linda Dyrlid, Kjetil Steinsholt og Jostein Halgunset. De er alle «fantastiske forelesere», som Morgenbladet har kalt kåringen.

Dette varmer et rektorhjerte. En stor gratulasjon til dere alle!

Jeg håper alle som underviser ved NTNU kjenner på den samme stoltheten og inspirasjonen. God helg!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Toppen