Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Ett universitet

Ett NTNU. Fra immatrikuleringen på Gløshaugen. (Foto: Thor Nielsen)

Ett NTNU. Fra immatrikuleringen på Gløshaugen. (Foto: Thor Nielsen)

Forrige uke skrev vi historie. Aldri før har så mange studenter blitt immatrikulert ved ett universitet i Norge. Som rektor er det et av de store privilegiene å få lov til å ønske de nye studentene velkommen på laget. I år foregikk det for første gang i tre byer. Ett universitet, tre byer.

Hovedbudskapet ved de tre immatrikuleringene var det samme. Ett lag. Et lag med høye ambisjoner, med vilje til å legge ned den innsatsen som kreves for å bli god.

Du kommer lengre med et lag omkring deg

Jeg understreket også dette: «Du kan komme langt på egen hånd. Men du kommer lengre når du har et lag omkring deg. Når du har noen å bryne deg på, noen å lære av, noen å skjerpe deg sammen med. Det gjelder oss som universitet, og det gjelder den enkelte student. Det er de du har rundt deg, som skal gjøre deg enda bedre. Og du skal på samme måte, være med og gjøre dem bedre.»

Dette er ikke minst viktig i møtet med et arbeidsliv som er i stadig raskere endring. Et arbeidsliv med behov for mennesker som kan løse nye og ukjente oppgaver i samarbeid med andre som har en helt annen bakgrunn. Tverrfaglighet og evne til å samspill på tvers av fagområder er nøkkelen til å løse komplekse utfordringer i de aller fleste deler av et moderne arbeidsliv.

Ulike fagtradisjoner skal møtes med respekt

Et annet hovedbudskap i immatrikuleringstalene, var knyttet til våre kjerneverdier: «NTNU har noen grunnverdier som vi står for. Blant dem er respektfull og omtenksom. Vi skal tørre å stå opp for de verdiene. Vi skal forlange at ulike fagtradisjoner møtes med respekt. Vi skal utfordre hverandre, bryne argumenter og heie på meningsulikhet.»

Ikke før var tredje og siste immatrikuleringsdagen over, før vi fikk et konkret eksempel på at dette er aktuelt i vårt eget miljø. I Universitetsavisa kunne vi lese om en kartlegging av holdninger mellom Dragvoll- og Gløshaugen-studentene. Til hverandre, til fagene, til kulturen. Om to tilsynelatende forskjellige identiteter, manglende kunnskap om hverandre og holdninger som grenser til forakt.

Tar undersøkelsen på alvor

Jeg tror ikke dette er hele sannheten om Dragvoll- og Gløshaugen-studentene. Likevel skal vi ta denne undersøkelsen på alvor. Cecilie Rian Dahl, som har gjennomført undersøkelsen til sin masteroppgave i nordisk språk, har dokumentert forhold som trenger dagslys og debatt. Og til hennes spørsmål om NTNU kan bruke masteroppgaven: Ja takk! En invitasjon er straks underveis!

Verdier er viktig ballast, og måles både i stor og liten målestokk. Også mellom to campus ved samme universitet.

Verdier handler om å stå for noe

På styremøtet senere denne uka, foreslår jeg at styret vedtar følgende tre hovedprioriteringer som skal gjelde for perioden 2017 – 2020: Ett NTNU, Nasjonal premissleverandør og Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer. Disse gjelder, i like stor grad, hele bredden av NTNU.

Jeg vil avslutte med et siste sitat fra min tale til de nye studentene: «Verdier handler om å stå for noe. I hverdagen; på lesesalen, i kantina, på nachspielet. I de faglige diskusjonene. I nettdebattene.»

Velkommen til et nytt studieår! Velkommen på laget. Tre byer. Mange campus. Ett universitet.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen