Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Universitetenes ryggmargsrefleks er mest mulig samarbeid

Instructive concepts and ideas. Two silhouettes of people surrounded by speech bubbles, gears, arrows and icons. The file is saved in the version AI10 EPS. This image contains transparency.

Etter at NTNU ble invitert til å delta en regjeringsdelegasjon til Israel knyttet til petroleumsforskning og – utvinning, har diskusjonen gått høyt i Universitetsavisas spalter. Det er både forståelig og viktig. For dette er en sak med mange sider. Vi trenger derfor å bryne oss på hverandres argumenter. En fri, åpen og uavhengig debatt er selve fundamentet i vår akademiske virksomhet. Vi bør og skal utfordre hverandre.

Diskusjonen om akademisk samarbeid med Israel har vært oppe på NTNU før, sist i 2009. Også da gikk diskusjonen høyt etter at NTNUs styre fikk et forslag på bordet om å vedta full akademisk og kulturell boikott av Israel. Det avviste styret enstemmig. Begrunnelsen lå ikke i støtte til Israels politikk, men i erkjennelsen av at samarbeid og kontakt er selve fundamentet i utvikling av kultur og kunnskap.

I forrige uke fikk vi vite at to av våre tidligere stipendiater fra Iran som ble nektet videre opphold i Norge, likevel får komme tilbake. Da de ble kastet ut, fikk saken mye oppmerksomhet, også internasjonalt. Begrunnelsen for utkastelse var sanksjonene og boikotten av Iran. De er nå endret, og dermed får de to komme tilbake.

Hvorfor nevner jeg det her? Jo, sakene har en felles kjerne. Skal vi samarbeide og utvikle kunnskap også med stater som ikke fører en politikk vi støtter? NTNU har i dag akademisk samarbeid med land over hele verden, også med land med totalitære regimer. Som rektor mener jeg det er riktig. Jeg tror at samarbeid om forskning og utdanning bygger broer mellom mennesker og har en grunnleggende, demokratisk effekt.

Likevel kan det finnes særlige grunner for å begrense samarbeidet med enkelte stater. Slike grunner meisles ut av norske myndigheter gjennom gjeldende norsk utenrikspolitikk. Den retter vi oss etter. Men universitetenes ryggmargsrefleks er mer samarbeid, ikke mindre.

Kunnskapen er i sin natur internasjonal. Kunnskapsmiljøer kan bare utvikle seg i et fritt, åpent, uavhengig og nært samarbeid med de beste kilder og miljøer over hele verden.

 

Stikkord: , , , , , , , ,

4 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

 1. Bassam Hussein sier:

  Jeg tror ikke at Bovim er klar over hvor mye han motsier seg selv når han skriver:
  «Kunnskapsmiljøer Kan bare utvikle SEG i et fritt, Åpent, uavhengig og Nært Samarbeid Med De Beste Kilder og miljøer i løpet Hele verden»
  Det er selvsagt trist å kunne registrere at man ser ingen henvisning til verdier som etikk eller globalansvar i Rektors formulering. Men for all del Bovim har formulert 3 verdier som han mener bør være sentrale når forsknings- og utdanningsinstitusjoner samarbeider:
  Fritt: Samarbeid uten noe som helst restriksjoner eller begrensninger
  Åpent: gjennomsiktig, ingen skjult agenda, samarbeid skal resultere i kunnskap for bedre verden som NTNU slagord antyder
  Og til slutt uavhengig. Og jeg tror med uavhengige mener Bovim uavhengig av eventuelle politiske påvirkninger eller eksternt press på hvordan kunnskap skal utvikles eller hvilken kunnskap skal utvikles, eller hvem som skal være involvert, og så videre.
  Alle disse verdiene tyder på at forskning og samarbeid bør være en bottom-up prosess, forankret i grasrota, forankret i initiativer fra forskere. Disse verdiene tyder også på at forskningen skal være uavhengig av alle former for politiske eller statlige påvirkninger.
  Men så i praksis, og la oss starte med iranske studenter. Alle disse verdiene du har nevnt ble satt til side for noen måneder siden. Iranske studenter var i stand til å komme tilbake til NTNU etter at USA og Iran signerte avtalen i oktober i fjor. Dette kan ikke kalles uavhengig eller fritt eller åpent. Dette er (Politikk, internasjonal politikk, og NTNU med sine flotte slagord kunne ikke gjøre noe av verdig.)
  Dette gjelder også ditt isreal-initiativ. Det såkalt samarbeid ble til etter at du ble kontaktet av en politiker (energiministeren) som allerede i April 2016 erklærte foran MIFF delegater at hans regjering er fast bestemt på å styrke kontakten og samarbeidet med israel. Politikk igjen, både lokalpolitikk (flere stemmer for Frp fra radikale kristne miljøer i neste valg) og alltid internasjonal/regional politikk.
  Disse flotte velformulerte verdier holder ikke vann i forhold til hva som faktisk har skjedd.
  Og til slutt, har du noen garantier for at kunnskap som vil bli produsert av israel-initiativ vil bli brukt for en bedre verden? Jeg tviler sterkt på det. Denne kunnskapen kommer til å bli til mer elendighet for det palestinske folket.

 2. ronny farsund sier:

  Bassam Hussein; siden opprettelsen av staten Israel, har de bidratt med følgende kunnskap som har gjort verden til et bedre sted:

  1) Opprettelsen av Israel har sikret jøder verden over trygghet. Inget land i verden har gjennomført pogromer mot det jødiske folk siden 1948. Hat derimot, eksisterer fremdelses.

  2) Jordbruk. En av grunnene til at Israel fremdeles eksisterer, er en særdeles fremgangsrik jordbrukspolitikk, og utvikling av bevanningsmetoder og utvikling av råvarene. Siden 1948 har produksjonen blitt 50 ganger større. Israelerne har vært meget generøse med å spre sin kunnskap.

  3) Medisinsk forskning; Israel er verdensledende innen kreftforskning og forskning kring menstruasjon, og har utviklet en metode som tar bort smerter ved kraftig menstruasjon. Dette angår ca. 50% av verdensbefolkning under en 25-30 års periode av livet. Får du kreft idag, er sjansen 20-30% at behandlingsmetoden og medisinen er israelsk.

  4) Proteser og handikapphjelpemidler; atter er Israel verdensledende på å utvikle produkter for menneskelighetens beste. Også innom arbeidet med å ødelegge miner uten risiko for tap av menneskeliv, er Israel ledende.

  5) Data og GPS; unødvendig å si at i prinsipp ALLE datamaskiner i dag har komponenter fra, eller utviklet i Israel. Likeså GPS. Bare Toyota kan garantere Israelfri GPS.

  Og så til slutt; hva arbeider du med ? Har du overhodet fått med deg noe som helst av verdens utvikling de seneste 70 årene ? Hvordan har du klart å ikke få med deg Israels framsteg ?

  Palestinernes ulykke er deres eget folk, araberne, sine egne ledere og deres såkalte «venner». Det er grunnen til deres ulykke, inget annet folk eller religion.

Toppen