Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

NTNU best blant universitetene i Horisont 2020 – takk for innsatsen!

horizon2020_tommel
I forrige  uke la Regjeringen fram Forskningsbarometeret 2016. Barometeret viser at NTNU er ledende blant de norske universitetene både når det gjelder antall prosjektdeltakelser og inntekt fra rammeprogrammet.

Bare SINTEF har større inntekter enn NTNU fra Horisont 2020. Til sammen tar NTNU og SINTEF hjem rundt en femtedel av de norske inntektene fra programmet.

Gedigen innsats til grunn

Dette gleder et rektorhjerte enormt. Jeg vet hvilken gedigen innsats som ligger til grunn. Det gjelder dekaner og instituttledere som legger til rette for deltakelse i Horisont 2020, men først og fremst gjelder det innsatsen til våre vitenskapelig ansatte.

Deltakelse i EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon krever mye av den enkelte forsker og av forskergruppene. Jeg vet at bak hver deltakelse i Horisont 2020 ligger det år med iherdig og langsiktig nettverksbygging, det ligger lange dager, uker og måneder med søknadsutforming, og først når prosjektet er innvilget starter den egentlige jobben.

Samarbeid med de beste

Jeg er derfor glad for at de som deltar i prosjektene på spørsmål om det er verdt det svarer et uforbeholdent «ja!». Samarbeid med de toneangivende internasjonale kunnskapsaktørene om utvikling av ny kunnskap i forskningsfronten som gir høy publisering og sitering gir mening.

Det dreier seg ikke primært om å hente hjem Norges økonomiske investeringer i rammeprogrammet, men å hente ut faglige gevinster gjennom samarbeid med de beste. Det vil jeg at vi holder fast ved hos oss ved NTNU.

Data viser nettopp at NTNUs profil i Horisont 2020 først og fremst er knyttet til de tematiske programmene som finansierer samarbeidsprosjekter der partnere fra ulike europeiske land og fra ulike sektorer deltar.

Mange har fått avslag

Vi har deltatt i mange søknader til Horisont 2020 fra NTNU. Tilslagsprosent vår ligger omtrent på snittet for Europa. Det betyr at mange har fått avslag, inklusive mange som har deltatt i eller ledet søknader som har fått meget god evaluering.

I forrige uke kom for eksempel resultatene fra siste søknadsrunden til Marie Sklodowska Curie Innovative Training Networks som finansierer europeisk forskerutdanningssamarbeid. Tre av våre søknader ble innvilget. Meget gledelig!

Mange søknader med meget høy score gikk imidlertid ikke gjennom. Det viser at konkurransen er tøff. Det viser også at NTNUs faggrupper hevder seg godt – og ikke minst viser det at det er all grunn til å sende inn en ny søknad ved neste korsvei.

Ikke tilfeldig – stor takk til dere alle!

Forskningsbarometeret gir et øyeblikksbilde. Resultatene vil variere fra år til år, det er ingen selvfølge at NTNU vil ligge på topp i neste runde.

Men det er ikke tilfeldig at NTNU har oppnådd de resultatene vi har gjort. Det er fordi NTNU har meget gode forskere og forskergrupper som legger ned en betydelig innsats mot deltakelse i Horisont 2020.

En stor takk til dere alle fra en stolt rektor!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen