Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Grønne gründere søkes

lightbulb

Innovasjon Norge annonserte nylig at 38 prosent av deres finansieringsportefølje, er grønne prosjekter. Dette er hyggelig lesning for NTNU, som har bærekraft som et av satsningsområdene våre.

For å supplere den grønne satsningen, gikk NTNU inn som partner i det europeiske nettverkssamarbeidet Climate-KIC. Her er entreprenørskap og innovasjon drivkreftene for en grønnere verden, i godt samarbeid med det offentlige, etablert næringsliv og akademia.

Trondheim utforsker mulighetene

Jeg er spesielt glad for at Trondheim kommune også engasjerer seg i Climate-KIC, og med klare ambisjoner om å utforske og utnytte mulighetene i nettverket.

Ordfører Rita Ottervik skal blant annet delta med inspirasjonsforedrag på Climate-KICs Nordic Cities workshop i Malmø i slutten av april. Varaordfører Hilde Opoku åpner den nasjonale finalen i forretningsidekonkurransen ClimateLaunchpad. Der skal de beste grønne gründerne presentere sine forretningsideer med mål om å vinne 10.000 Euro og tilgang til Climate-KIC sin akselerator for finansiering på opptil 95.000 Euro.

Trondheim kommune deltar også sammen med vårt campusprosjekt i en workshop som fasiliteres av Climate-KIC i København. Bakgrunnen er at Københavns universitet har et stort «grønt campus-prosjekt» som vi kan lære av – og omvendt.

NTNU europeisk node

Som eneste norske partner i Climate-KIC vil NTNU være noden som binder alle norske aktører til dette nettverket av over 130 partnere i Europa.

Dette innebærer muligheter for utdanning, bedriftssamarbeid og offentlig samarbeid, finansiering for oppstartsbedrifter, forsknings- og innovasjonsprosjekter, samt et internasjonalt marked for grønne løsninger.

Alle kan delta

Som eneste kontaktpunkt i Norge, er det viktig å at ser vi utover våre egne fagmiljø og etablerte samarbeid. Det må tilrettelegges for at de beste løsningene realiseres, og her vil vårt nettverk i Climate-KIC være tilgjengelig.

«Alle» kan delta i Climate-KIC; forskere, studenter, store og små bedrifter, offentlige etater, byer og regioner.

Du kan lese mer om vårt samarbeid og de ulike mulighetene for deltakelse her.  Ta gjerne kontakt med våre koordinatorer Lars Gjølme og Arild Smolan  – de vil lose deg gjennom et hav av muligheter når det gjelder klimasatsning.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen