Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Beredskap og bevissthet mot terror og trusler

Foto: thinkstock.com

Verden rykker nærmere. Det minner oss om behovet for risikobevissthet og årvåkenhet. (Foto: thinkstock.com)

Vel overstått påskeferie! Jeg håper dere har hatt en bra ferie, med mange positive opplevelser sammen med de menneskene dere setter aller mest pris på.

Jeg har hatt en lang og god ferie. Men som for flere andre i NTNU-ledelsen, ble den også preget av beredskap knyttet til flere tragiske hendelser i samfunnet rundt oss.

Frykt snudd til lettelse

Palmesøndag våknet vi til den sterkt urovekkende nyheten om en bussulykke i Spania, der busspassasjerene – mange av dem omkommet – var utvekslingsstudenter. I løpet av dagen ble det klart at ingen NTNU-studenter var med på utflukten som endte så tragisk. Lettelsen var blandet med sympati og medlidenhet med de mange pårørende; familie og medstudenter, som var rammet i sorg og sjokk. Også for de universitetene som er involverte, er slike hendelser alvorlige.

Bare to dager senere rammet terroren Brussel. Med vårt stadig sterkere engasjement og tilstedeværelse i EU-hovedstaden, var det igjen nærliggende å frykte at noen av våre egne kunne være rammet. Igjen ble frykten for det verste snudd til lettelse; ingen av våre var direkte berørt.

Og igjen – en sterk sorg og fortvilelse over den ondskapsfulle og meningsløse handlingen som førte til lemlestelse og død for så mange helt uskyldige mennesker. Mennesker som bare hadde en ting til felles: De var på feil sted til feil tid. Som i terroraksjoner andre steder i verden, med Lahore som det siste og grufulle eksemplet.

Internasjonalisering gir økt risiko

Verden rykker nærmere når slike ting skjer.

NTNU har de seneste årene satset sterkt på internasjonalisering. På stadig flere fagområder søker vi samarbeid med de beste i verden – hvor de enn er. Vi vil være der nettverkene skapes og der beslutningene blir tatt. Åpningen av Brussel-kontoret i september er et håndfast uttrykk for det. I morgen starter en ny medarbeider i Tokyo som vår forlengede arm i Japan. Og dette er bare begynnelsen. Vi ønsker enda mer oppsøkende, internasjonal aktivitet i fagmiljøene. Vi vil at enda flere studenter skal reise ut i løpet av studietiden.

Med det følger en konkret risiko for at en av våre studenter eller ansatte en dag er på feil sted til feil tid. Det skal ikke skremme oss til å bli hjemme. Tvert imot – vi skal ikke la terroristene vinne ved å bli redde – eller ved å bli hjemme.

Rektors epost brukt i svindelforsøk

Påsken bød også på andre påminninger om at ikke alle i samfunnet rundt oss, har gode hensikter. NTNU er stadig utsatt for angrep på vår informasjonssikkerhet. Vi vet at vi utsettes for «digitale angrep», som har til hensikt å stjele informasjon, penger eller begge deler. Det som var nytt denne gangen, var at forsøkene var blitt enda mer personrettet.

Min epostadresse ble for eksempel brukt til forsøk på nettsvindel, gjennom målrettede eposter til betrodde medarbeidere. Heldigvis var de som ble utsatt for forsøket, årvåkne nok til å ikke bite på svindelen, men i stedet varsle rette vedkommende om hva som var på gang.

Årvåkenhet er stikkordet. Vi skal ikke være engstelige, men vi skal være bevisste, oppmerksomme og årvåkne. I nær framtid vil vi på nytt ha en grundig gjennomgang av beredskapsplanen, for å se om den tar høyde for den «nye» virkeligheten.

Det er ikke lenge siden sist vi justerte, basert på erfaringer fra øvelser og virkelige hendelser. Vi lærer stadig nye ting som fører til justeringer. Nå har vi blant annet lært at vi må ha konkrete planer basert på at vi etablerer kontorer utenlands.

Krevende balansegang

Vi trenger et systematisk fokus på risiko, og en systematikk for å håndtere tilsiktede og utilsiktede hendelser. Det skjer stadig noe i en så stor og mangefasettert organisasjon som vår.

I tillegg er vi avhengig av årvåkenhet, risikobevissthet og store doser sunn fornuft og omtanke hos alle våre ansatte og studenter enten de beveger seg på eller utenfor campus.

Samtidig er det viktig å understreke at vi ikke skal skape unødvendig frykt og hemme livene våre og virksomheten vår unødvendig. Det er en krevende balansegang i en verden som kan være ganske så uforutsigbar, og der risikobildet er i stadig endring.

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen