Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Hvis bare NTNU visste hva NTNU vet!

Nasjonallaboratiet for datering på VM, med seksjonssjef Marie Nadeau, fikk besøk av rektor Gunnar Bovim den siste dagen i instituttbesøksrunden. (Foto: A.K. Dahl)

Nasjonallaboratiet for datering på VM, med seksjonssjef Marie Nadeau, fikk besøk av rektor Gunnar Bovim den siste dagen i instituttbesøksrunden. (Foto: A.K. Dahl)

Sist fredag avsluttet jeg arbeidsuka med besøk på Kalvskinnet og i Olavskvartalet. Møtet med ansatte ved Vitenskapsmuseet, og til slutt Institutt for musikk, var siste etappe i en maraton som startet rett over elva, hos NTNU Kunstakademiet i Trondheim og Fakultet for Arkitektur, den siste dagen i august.

Det var tilfeldighetene som gjorde at ringen dermed ble sluttet – bokstavelig talt – i Midtbyen. I disse tider hvor vi diskuterer hvordan vi skal utvikle framtidens campus, var det en nyttig påminning om at noen av våre miljøer allerede er «by-integrert». I løpet av disse ukene med instituttbesøk, har turen gått opp ad trapper og bortover bruer på Dragvoll, fra bygg til bygg på Gløshaugen og med avstikkere til Moholt, Øya og Kalvskinnet.

Takk for all ny innsikt!

Reiseruta, om jeg kan kalle den det, har speilet mangfoldet på NTNU. Og innholdet i møtene har vært like mangslungent som det har vært interessant og lærerikt.

Takk for meg! Takk for at dere satte av tid, rigget møterom, forberedte presentasjoner, kokte kaffe og stilte opp i en travel arbeidsdag. Takk for all ny innsikt, for gode samtaler, konstruktive innspill og relevante spørsmål jeg ikke alltid har hatt svar på (men som jeg har forsøkt å følge opp i etterkant).

Takk ikke minst til dere som har kommet med kritiske kommentarer og konkrete ønsker knyttet til fusjon, samling av campus, tematiske satsinger og mer. Det gir et godt grunnlag for videre refleksjoner i ledelsen.

Stolthet, identitet og engasjement

Det er nesten umulig å skulle oppsummere denne runden i en kort blogg. Skal jeg likevel forsøke, vil jeg velge stikkordene faglig stolthet, identitet og engasjement.

Det var instituttene selv som «eide» disse møtene, og la regien. De fleste valgte å starte med en presentasjon av instituttet og virksomheten. De gode resultatene, som det er mange av! Det har vært en lang og sterk opptur å høre om banebrytende forskning, konkurranser som er vunnet, nye samarbeidsrelasjoner, innovativ undervisning, arbeidsmiljøtiltak med stor effekt.

Administrative barrierer

Men også utfordringene; knapphet på tid og ressurser, sprik mellom ambisjoner og kapasitet, dilemmaer og vanskelige prioriteringer i hverdagen. Noen konkrete barrierer går igjen; uforutsette negative konsekvenser av velmente tiltak på områder som økonomi og administrasjon. De skal vi ta tak i!

Jeg har blitt aller mest glad for å høre så mange positive historier om møter med kolleger og fagmiljøer ved fusjonspartnerne.

Det er et privilegium å møte så mye entusiasme i så ulike fagfelt; i så mange deler av samfunnslivet. Det slår meg nok en gang, det gamle utsagnet: «Hvis bare NTNU visste hva NTNU vet!»

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen