Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kunnskap for en grønnere fremtid

Av 09/10/2015 i Nyskaping, Studenter
Engesjement og kunnskap. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Med engasjement og kunnskap i bagasjen. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Det har vært en travel høst på nyskapingsfronten. Det har vært mye forskjellig, men en fellesnevner som utmerker seg er forskningsdrevet nyskaping for en grønnere og mer klimavennlig fremtid. For å nevne noen høydepunkter:

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har som mandat å foreslå en strategi for hvordan Norge kan bygge grønn konkurransekraft: Hvordan skal vi få til verdiskaping, vekst og arbeidsplasser i Norge, samtidig med at vi bidrar til å redusere klimagassutslippene?

Det er med andre ord ikke bare spørsmålet om hva vi skal leve av etter oljen: Dette handler om hvordan norsk nærings- og arbeidsliv skal bidra til en bedre verden.

Det passer jo midt i blinken for et universitet som har kunnskap for en bedre verden som sin visjon!

Gamle myter står for fall

Det siste av ekspertutvalgets dialogmøter handlet om hvordan forskningsbasert innovasjon kan bidra til en grønnere fremtid. En av de tingene utvalget tok med seg videre er at gamle myter står for fall: Forestillingen om at det er en motsetning mellom grunnforskning og anvendt forskning ble lagt steindød av de som deltok.

I stedet var det en erkjennelse at universitetenes rolle i å frembringe kunnskap for en grønnere fremtid omfatter og må omfatte «hele pakka». Vi må ha BÅDE fremragende og uavhengig grunnforskning OG et blikk for anvendelse og kommersialisering.

Vi må ha BÅDE langsiktig, forpliktende samarbeid med eksisterende industri OG vi må forfølge og foredle banebrytende teknologi som kan revolusjonere en hel bransje. Og vi må ikke minst tenke at forskningsbasert innovasjon handler om BÅDE forskning OG utdanning, hvor vi tilbyr utdanning basert på de nyeste forskningsfunnene og gir studentene mulighet til å delta aktivt selv, blant annet ved å skrive oppgaver knyttet til SFI-er, SFF-er og tematiske satsninger som håndterer de store, tverrfaglige spørsmålene.

Studentene er nøkkelen

Vi skal stimulere til kritisk sans, kreativ problemløsning og en konstruktiv entreprenørskapsholdning. Den aller korteste veien til forskningsbasert innovasjon er nemlig de mange tusen studentene som hvert år går ut i arbeidslivet og skal bruke kunnskapen fra NTNU til å løse problemer og se muligheter.

Det første møtet som ekspertutvalget gjennomførte, var med studenter. I ettertid var det ikke tvil om at utvalget hadde latt seg imponere over fremoverlente, engasjerte, kunnskapsrike og ikke minst løsningsorienterte studenter: Utvalgets Connie Hedegaard oppsummerte med at hit måtte utvalget jammen komme tilbake, for de måtte snakke mer med studentene.

Dét er et godt skussmål, det!

 

Stikkord: , ,

Stengt for kommentar.

Toppen