Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Hvordan møter vi som universitet flyktningkrisen?

NTNU vil hjelpe flyktinger til å vedlikeholde sine akademiske kvalifikasjoner. Foto: Erik Børseth, Synlig design og foto as/NTNU

NTNU starter pilotprosjekter i tre fagmiljøer hvor vi inviterer flyktninger med akademisk bakgrunn til å delta både faglig og sosialt. Foto: Erik Børseth, Synlig design og foto as/NTNU

Ifølge EUs tall har mer enn 500.000 flyktninger kommet til deres medlemsland så langt i 2015. Også her hjemme har man økt antall flyktninger vi tar imot som følge av den eksepsjonelle situasjonen.

Jeg håper rektorer ved alle europeiske universitet møter det samme engasjementet og den kreative kraften som jeg møter blant kolleger på NTNU. Det setter oss i stand til å bidra både umiddelbart og lokalt i vårt nærområde, og ute i verden gjennom å kunne bidra med både eksisterende og ny forskning og løsninger som kan bidra til at flyktninger får behov dekket og samfunn kan gjenreises.

Akademiske kvalifikasjoner

Her på universitetet skal vi møte akademiske flyktninger med verdighet. Har du akademiske kvalifikasjoner så kan vi hjelpe deg å holde de ved like. Du har kanskje lest allerede at vi nå starter opp pilotprosjekter i tre av våre fagmiljøer hvor vi inviterer flyktninger med akademisk bakgrunn til å delta både faglig og sosialt.

Det ligger en enorm helsefremmende gevinst i å komme medmennesker i møte med hjelp til å skape en meningsfull hverdag når de nå er tvunget ut av hjemmene sine og på flukt. I starten skal de hospitere hos oss – og kanskje noen vil komme over på kvalifiserende løp senere.

Avbrutt utdanning

Mer enn 100.000 syrere måtte avbryte sin universitetsutdanning på grunn av borgerkrigen der. Det er en generasjon som mister muligheten til kunnskapsutvikling. Noen skal bli norske statsborgere og vil gjerne bruke kvalifikasjonene sine her. Mange skal en dag tilbake til hjemlandet sitt, som vil ha stor nytte av at utdannede folk med oppdatert kunnskap kommer tilbake.

I dag vet vi om 70 nyankomne flyktninger som har akademisk kompetanse og er i Trondheim. Vi skal, i samarbeid med Trondheim kommune, gjøre det vi kan for dem. Jeg ser fram til å lære av erfaringene fra disse pilotprosjektene som nå er i gang.

Men vi skal også bidra på andre måter. Det er utført mye forskning ved NTNU som har stor nytte som kunnskapsgrunnlag for både debatten her i Norge og for løsninger i land hvor flyktningkrisen merkes i langt større grad enn vårt. Vi utreder nå sammen med Flyktninghjelpen en rekke utfordringer som vi skal gå løs på, både i forskningsperspektiv og som humanitær innovasjon.

Vi skal også sette oppfølging av akademiske flyktninger på agendaen i internasjonale samarbeid vi er del av. I tillegg er det en rekke initiativ hvor alle NTNUere kan engasjere seg.

Idédugnad

Torsdag 29. oktober arrangerer Trondheim kommune en idédugnad for flyktninger, hvor tema er integrering. Kommunen tar imot langt flere flyktninger enn vanlig og trenger gode ideer til hvordan det skal håndteres.

Fredag 30. oktober arrangerer HUNT et temamøte om flyktningehelse.

Vi jobber også med å finne en dato for et allmøte på NTNU om situasjonen, gjerne i samarbeid med media eller andre partnere. Vi kan bidra med gode ideer, men vi kan også invitere til dialog og økt innsikt. En arena for å utveksle kunnskap, erfaringer og ideer kan bringe fram flere initiativ som vil få stor betydning.

Si gjerne fra hvis du eller ditt miljø har initiativ som dere ønsker å dele med resten av universitetet. Helt konkret kan du kontakt Benedicte Brubakken Øfsteng i stab for nyskaping, som følger opp dette i samarbeid med andre enheter i fellesadministrasjonen og de ulike miljøene som nå iverksetter aktiviteter.

Skape resultater sammen

Alle initiativ så langt er kommet fra ulike fagmiljøer hvor faglig og teknisk/administrativt personale jobber på tvers for å løfte dette opp og fram og skape resultater sammen.

Jeg er stolt over at vi som universitetssamfunn stiller opp. Oppi all dysterheten som omgir flykningkrisen, er det et lysglimt at vi nå gjør det vi kan. For vi kan levere essensielle bidrag.

For enkeltmenneskene som vi inviterer inn. Og for å påvirke den vestlige verdens evne til å hjelpe – enten der flyktninger kommer fra eller gjennom integrasjon.

Stikkord: , , , , , , , ,

3 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

 1. Sandra sier:

  Hei!
  Jeg lurer på om dere skal invitere bare flyktninger fra Syria, eller dører er åpent for alle med akademisk kvalifikasjon? Hva med enkeltmenneskene fra Polen, Ungarn, Latvia, Pakistan, Iran osv ?
  Mvh
  Sandra

 2. Gunnar Bovim sier:

  Hei Sandra

  På NTNU i dag er det mennesker fra om lag 90 ulike land. Alle som er kvalifisert for studier her kan søke studieplass på NTNU, uavhengig av hvor de bor eller hvor de kommer fra.

  De pilotprosjektene vi nå skal i gang med, vil forhåpentlig bidra til at flere flyktninger med kvalifikasjoner vil kunne komme i posisjon til å søke på studieplasser og jobber her i Norge.
  Dette er et tiltak for å hjelpe mennesker som har flyktningstatus og nylig har ankommet. Vi arbeider sammen med Trondheim kommune om dette, fordi det er kommunen som har ansvar for å motta og integrere flyktningene. Listen de har sendt oss over mennesker som har akademiske kvalifikasjoner og som vi kan stille opp for nå, inneholder personer fra en rekke land, altså ikke utelukkende fra Syria.

  Jeg håper det var oppklarende.

  Vennlig hilsen Gunnar Bovim

 3. Inger Langseth sier:

  Flott initiativ. Håper flere institutt får med på dette også.

Toppen