Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Nye prosjekter i NTNU Toppundervisning

Av 03/09/2015 i Studenter, Utdanning
Program for lærerutdanning prøver ut en metode som innebærer at undervisningstiden brukes til diskusjon, refleksjon og veiledet studentaktivitet.

Program for lærerutdanning prøver ut en metode hvor undervisningstiden brukes til diskusjon, refleksjon og veiledet studentaktivitet. Foto: Kim Ramberghaug/ Program for lærerutdanning, NTNU

Hvordan tilrettelegger vi for best mulig læring for NTNUs studenter? Finnes det metoder eller teknologier som kan gi mer variasjon, egenaktivitet og relevans i studiene?

I satsningen NTNU Toppundervisning blir det denne høsten startet en rekke prosjekter for å forbedre undervisningen og øke studentenes læringsutbytte. Fagmiljøer fra hele NTNU har meldt fra om at de ønsker å jakte på de beste læringsformene.

Simulering

Flere av de nye prosjektene ønsker å bruke simulering som metode. Et prosjekt vil for eksempel innføre en simuleringsmodul i et emne i prosjektledelse. Der får studentene trene på å gjennomføre en prosjektprosess i samarbeid med medstudenter.

To andre prosjekter (TverrSim og VirSam) vil bruke simulering av virkelighetsnære kliniske situasjoner for å trene studenter på medisin- og helseutdanninger i å samarbeide på tvers av yrkesgrupper. Målet er å gi faglig læring samtidig som studenten utvikler sine samhandlings- og kommunikasjonsferdigheter.

Slutt på skippertak til eksamen

Studenter er målrettede og bruker eksamen som rettesnor for sitt studiearbeid. Derfor er det viktig med god sammenheng mellom læringsmål og vurderingsform. Eksamen og vurdering underveis har ikke bare til hensikt å måle studentens kompetanse – de skal bidra til læring! Det er svært gledelig å se at de nye prosjektene ser helhetlig på læringsmål, undervisning og vurdering.

Et prosjekt i fysikkfaget vil innføre nettbaserte tester som vil gi studenten innblikk i egen læring underveis og motivasjon til å jobbe jevnt gjennom semesteret. Et annet prosjekt går ut på at fagfeller vurderer eksamensoppgaver for medisinstudenter for å sikre at oppgavene er faglig oppdaterte og relevante for yrkeslivet som venter kandidatene våre.

Å få studentene i aktivitet underveis i semesteret er ekstra krevende i store studentklasser på flere hundre.  I et kjemiemne vil et prosjekt prøve ut bruk av tester og oppgaver som kan gjennomføres i store grupper for å gi studentene relevant trening til eksamen.

Spill og teknologi

Ny teknologi gir ubegrensede muligheter til å tenke nytt rundt læring, og det er krevende å sortere i mengden av app’er og programvare. Heldigvis kan vi hente og dele erfaringer med andre universiteter rundt i verden: I prosjektet «Save Your Skin» vil et eksisterende online øvingsspill tilpasses NTNUs medisinstudium og innføres som øvingsaktivitet som gir mer tilpasset forberedelse til eksamen.

Et annet prosjekt vil bruke digitale plattformer til nettverkslæring i historiske studier.  Her er målet å kombinere bruk av digitale ressurser, dialog og gruppearbeid for å gi studenten trening i historieforskning. Geografistudenter kan på sin side se fram til nye spennende muligheter til utvidet læring og bedre eksamensforberedelse gjennom å lage spillbaserte multimedia-narrativer som kombinerer digitale kart, bilder, film, tekst og diagrammer.

Blended learning

Flere av de nye prosjektene vil prøve ut blended learning- metodikk. Litt forenklet sagt innebærer det at undervisningstiden brukes til diskusjon, refleksjon og veiledet studentaktivitet, mens individuell studietid utnyttes bedre ved bruk av nettbaserte studietilbud. På Program for lærerutdanning vil de for eksempel sette denne metodikken i system på tvers av grunnemnene og utvikle de ansattes kompetanse på dette området.

Kreativitet og læring

Vi utdanner kandidater til et arbeidsliv i endring. Dette krever at vi gir våre kandidater kompetanse i å møte det uventede. Prosjektet TRANSark MiTLab vil etablere et laboratorium som inviterer arkitektstudenter til eksperimentering og kreative arbeidsprosesser.  Prosjektet har overføringsverdi til flere fagdisipliner.

For studier i klimatisering av bygninger begynner også et prosjekt som vil etablere et kreativt klasserom/ læringslaboratorium som vil gi mer aktivitetsbasert læring. Helst skulle jeg listet opp alle de nye og spennende prosjektene som sparkes i gang i disse dager, men oppfordrer heller til å sjekke dem ut her: Utdanningsprosjekter i NTNU toppundervisning 2015-16

Takk til alle faglærere som bidrar i jakten på bedre læringsformer! Jeg gleder meg til å følge prosjektene deres videre. Snart vil dere trolig kunne bruke disse prosjektene som grunnlag i søknader om opprykk.

NTNU bidrar aktivt i det nasjonale arbeidet for å heve statusen til pedagogisk kompetanse i høyere utdanning (Pedagogisk meritteringssystem). Som i mange av våre naboland, vil innsats innen utdanning gi formell uttelling i karrierestigen – også i Norge.

Stikkord: , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen