Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Slutten på begynnelsen

Statsminister Erna Solberg presenterte campusvedtaket for en lydhøre forsamling i NTNUs nullutslippshus. (Foto Anne K. Dahl)

Statsminister Erna Solberg presenterte campusvedtaket for en lydhør forsamling i NTNUs nullutslippshus. (Foto Anne K. Dahl)

 

 

Nå er det slutten på begynnelsen. Nå er det alvor.

Denne uken kom beskjeden vi har ventet på, håpet på – men aldri har turt være helt sikre på. Styret har vært enstemmige i ønsket om samling. Kvalitetssikringsrapporten pekte på klare samfunnsøkonomiske og faglige gevinster. Men vi har ventet på det endelige vedtaket.

Nasjonalt løft

Tirsdag kom statsminister Erna Solberg selv til NTNU for å overlevere budskapet: Vi får muligheten til å bygge en helhetlig, samlet campus.

Som statsministeren understreket: Det er bra for NTNU, det er bra for Trondheim – men først og fremst er det bra for Norge.

For dette er et nasjonalt løft. At campusutviklingen faller sammen med fusjonen med høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, gir oss enda sterkere kraft i å bidra til den store omstillingen kunnskapsnasjonen står overfor. Erna Solberg trakk også inn fusjonen som et uttrykk for at NTNU viderefører sin oppgave med å bygge landet.

«Norges mest spennende, innovative og største universitet»

Regjeringen har klare forventninger til at vi skal arbeide enda hardere for å bli et enda bedre universitet av nasjonalt og internasjonalt format. Eller med statsministerens egne ord: «Norges mest spennende, innovative og største universitet».

Innovativt er også et viktig stikkord når vi når starter den konkrete planleggingen av campus. Framtidens campus handler ikke om flere auditorier, flere lesesaler og flere laboratorier.

Det handler i mye større grad om møteplasser, om læringsarealer tilpasset flerbruk og fleksibilitet. Det handler om å skape en urban, levende campus der det er attraktivt å lære, arbeide, leve og oppleve.

Campus som nullutslippssamfunn

En campus for framtiden må også være bærekraftig. Det var ikke tilfeldig at vi ønsket regjeringens representanter velkommen i vårt nye nullutslippshus. Ambisjonen må være at vi i framtiden har en campus som i praksis er et nullutslippssamfunn.

Samtidig skal vi bygge nøkternt, og ikke mer enn vi trenger. Men først og fremst skal vi bygge smart.

Flytte samlet fra Dragvoll

De siste par ukene har jeg vært rundt og besøkt institutter både på Gløshaugen og Dragvoll. Jeg merker store forventninger til samlet campus, ikke minst på Dragvoll. Men også en frykt for at det skal dra ut i tid, og at fraflyttingen skjer etappevis. Jeg deler fullt ut Dragvoll-miljøenes oppfatning av at det tidsperspektivet som er beskrevet i KS1 er helt uaktuelt, og at det er viktig at flyttingen skjer så samlet som mulig.

Begynnelsen på slutten

En god campus krever god planlegging. Vi har mange tanker og skisser om hvordan en campus kan se ut, og hvor den skal bygges ut. Men så langt er det nettopp det: Skisser.

Nå vet vi at vi har et prosjekt. Nå starter alvoret. Torbjørn Røe Isaksen sa det med Churchill: Dette er slutten på begynnelsen.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen