Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Brohode Brussel

Universitetet i Bergen, SINTEF og NTNU er samlokalisert på det nye Brüssel-kontoret. Fornøyde ledere på åpningen var Dag Rune Olsen, Unni Steinsmo og Gunnar Bovim. (Foto: Anne K. Dahl)

Universitetet i Bergen, SINTEF og NTNU er samlokalisert på det nye Brussel-kontoret. Fornøyde ledere på åpningen var Dag Rune Olsen, Unni Steinsmo og Gunnar Bovim. (Foto: Anne K. Dahl)

NTNU har fått et brohode i Brussel. Med det som utgangspunkt, skal vi jobbe hardt for flere EU-prosjekter, tettere inngrep med de viktige nettverkene i Europa og samarbeid med sentrale aktører i forskning og næringslivet.

Ikke minst tar vi mål av oss til å bidra til å løse de samfunnsutfordringene som Horisont 2020 har satt på dagsorden; rene hav, sikker og bærekraftig matproduksjon, fornybar energi, helseinnovasjon og smartere byer.

Vi har forskning som er relevant på alle disse, og på mange andre viktige områder. Nå vil vi få den ut i Europa.

Forskerne må på banen

Suksesskriteriet for det nye Brussel-kontoret i Rue du Trône, er at det blir full aktivitet der hele året. Vi ansetter en kontorleder som har de beste forutsetninger for å guide oss i EU-systemet, og vise vei til de riktige nettverkene og personene. Men det er NTNUs egne forskere som kjenner vår kompetanse og vår forskning, og som må på banen og presentere den.

NTNU og Norge deler ambisjonen om å få bedre innpass i EUs store forskningsprogrammer.

Norge er fullverdig medlem, men vi henter ikke ut så mye ressurser som vi bør. En viktig årsak er at vi ikke er til stede når de relevante diskusjonene skjer. Vi kommer ofte for sent inn i prosjektene. Vi må stille mer opp i komitéer og i evalueringer av andre forskningsmiljøer.

Økonomien ikke det viktigste

Økonomien er likevel ikke det viktigste, men de faglige nettverkene. Ambisjonen er å være en langsiktig, tydelig og stabil samarbeidspartner i de viktige nettverkene i EU.

Rammebetingelsene er til stede, nå er det opp til oss å bruke dem.

Våre egne ambassadører

Før den høytidelige åpningen med blant andre EU-minister Vidar Helgesen, møtte jeg noen av våre viktigste ambassadører; NTNUs alumner i Brussel.

Det var like spennende som alltid å møte tidligere NTNU-studenter, høre fra deres yrkesliv og utforske nye samarbeidsmuligheter. Hvis noen har forstått betydningen av nettverk og brobygging, er det alumnene.

Nå har vi bygget en bro til EU. Jeg ser med stor forventning fram til fortsettelsen.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen