Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Vi har tjuvstartet!

Høgskolen i Ålesund, snart NTNU Campus Ålesund.

Høgskolen i Ålesund, snart NTNU Campus Ålesund.

Fusjonen er nå offisiell etter at regjeringa i statsråd fredag 19.juni vedtok å slå sammen NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik.  Innenfor nyskapingsområdet har vi allerede kommet godt i gang med å kaste ball. Målet er å spille hverandre bedre. Og det er vel det godt lagspill handler om?

Jeg har nettopp vært i Ålesund og våre folk i TTO har vært på Gjøvik, og vi ser fram til ei enda tettere kopling på nyskapingsområdet. For miljøene der har mye bra å tilføre oss.

Spennende med ulike kulturer

Det er alltid spennende når ulike kulturer møtes. Kommer nå svære NTNU og spiser oss med hud og hår, eller i det minste forteller hvor skapet skal stå? Om ikke frykt, så er det en viss skepsis der ute, som vi også har kunnet ane det, her inne.

Vi var på en næringslivskonferanse i Ålesund nylig og møtte det maritime og det marine miljøet. Og for å si det med en gang: De utfordret oss.

Vi var 350 personer samlet. Fra NTNU stilte vi med rektor, prorektor, dekan og instituttleder, samt leder for satsingsområdet havrom.  Fagmiljøet ved høyskolen i Ålesund var også tungt representert, og det samme var det sunnmørske næringslivet.

Ikke utarme miljøet

Næringslivet har i dag en tett og nær kopling mot høyskolemiljøet. Beskjeden var klar: Vi må i alle fall sørge for at miljøet i Ålesund ikke blir utarmet. I dag er mange studenter ute i bedriftene og bidrar med oppgaver både på master- og bachelornivå.  Samtidig ser de også at NTNU representerer noe i tillegg. Det skal bli mer tilgang på masterstudenter og doktorgradsstudenter.

I Trondheim har vi sterke lærekrefter i form av mange professorer, vitenskapelig ansatte, laboratorier, og langt flere studenter enn i Ålesund. HiÅ har nærheten og de sterke båndene til industrien i området. Samarbeidet dem imellom er veldig godt formalisert. HiÅ bygges opp som en viktig partner for industrien og er en av de viktigste kildene til tilgang på kompetanse i regionen. Dette samarbeidet er en ressurs for samfunnet, og for oss i et samlet NTNU.

Styrke miljøet på Sunnmøre

Vi har lovet å bidra til å styrke miljøet på Sunnmøre. Modellen er spennende: For hver doktorgradsstipendiat vi utdanner, vil det i løpet av studiet kunne være opp til ti studenter som tar mastergrad innenfor samme tematikk. Vi skaper et faglig miljø for disse studentene og stipendiatene. Bedrifter kobles på for å bidra med sin kunnskap.

Muligheten for å jobbe i større grupper for både bachelor, master og doktorgrad, blir bedre. Og slik blir forskningen og industrisamarbeidet forsterket.

Ålesundsmiljøet har også mye å bidra med inn mot NTNU. HiÅ har eller er med på tre SFI – Senter for forskningsdrevet innovasjon. Ingen andre høgskoler har det. Disse sentrene vil representere en fantastisk mulighet for våre studenter både innen Maritime Operasjoner, Havbruk og Smart Shipping.

Sunnmørsk energi

Samtidig ser vi fram til å få ta del i den sunnmørske energien, skaperviljen og skapertrangen. Konkurranseinstinktet og den utålmodige kulturen, evnen til å tro at det umulige er mulig.  Det vil enhver enkeltperson, arbeidsplass eller organisasjon ha godt av.

Hva så med Gjøvik?

NTNU, har sammen med SINTEF Raufoss og Høgskolen i Gjøvik et annet SFI; – innen bærekraftig innovasjon og automatisert produksjon av multimaterial –produkt.

Gjøvik har gode internasjonale forbindelser.  De er med på å utvikle en KIC – Knowlege Innovation Community gjennom European Institute of Innovation and Technology.

Dette er et verktøy som EU-kommisjonen satte i gang for å få mer innovasjon og entreprenørskap inn i utdanningen. Det er et utdanningsverktøy.

Effektiv produksjon

Vi er nå i prosess sammen med SINTEF og HiG for å lage en KIC innen effektiv produksjon (manufacturing).

NTNU har allerede i dag gode koplinger mot mange universitet og forskningsmiljø over hele verden. NTNU har allerede i dag gode koplinger mot det maritime og det marine næringslivet. Like fullt så vil vi nå etter fusjonen få enda bedre koplinger, enda flere kanaler og enda flere impulser.

Forholdet til Europa til nye høyder

Med koplinga til Gjøvik, tar vi forholdet til Europa til nye høyder.

Jeg skal ikke si så mye om forholdet til HiST denne gangen. Men jeg er helt sikker på at Trondheim vil nyte godt av at HiST og NTNU blir ett lag. Det borger for mer nyskaping fremover.

God sommer!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen