Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kunnskapssamarbeid etter boka

Fotograf: Camilla Heidenstrøm (for Sett Sjøbein).

Fotograf: Camilla Heidenstrøm (for Sett Sjøbein).

Næringslivet ser i stadig større grad ser verdien av et samarbeid med de store utdannings- og forskningsinstitusjonene. NTNU Brohode Frøya er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres i praksis.

For ikke lenge siden snakket jeg til universitetsledere fra de andre norske universitetene. Tema var næringslivssamarbeid. Å finne gode modeller for samarbeid mellom Universitetene og næringslivet ble godt debattert. Oppsummeringen fra seminaret skal gis som innspill til Innovasjon Norge og deres «Drømmeløftet».

Håndbok i kunnskapssamarbeid

Da jeg fikk ordet, ga jeg hver av deltakerne ei håndbok i kunnskapssamarbeid som prosjektet NTNU Brohode Frøya nettopp har fått laget. Boka ble lansert under NHO Trøndelags årskonferanse i april. Næringslivet ser i stadig større grad ser verdien av et samarbeid med de store utdannings- og forskningsinstitusjonene. Hvordan dette kan gjøres i praksis er NTNU Brohode Frøya et godt eksempel på.

Denne historien delte jeg med dem:

I mai 2012 ble det undertegnet en forpliktende samarbeidsavtale mellom NTNU og Frøya videregående skole. Den legger grunnlaget for prosjektet NTNU Brohode Frøya; – et trekantsamarbeid mellom NTNU, Frøya videregående skole og havbruksnæringa. Godt støttet av et virkemiddelapparat som kjenner sin besøkelsestid og gir prosjektet handlingsrom.

Målet for NTNU Brohode Frøya er å mobilisere for høyere utdanning og forskning, styrke rekrutteringen til marin sektor og få en mer relevant utdanning både på NTNU og på den videregående skolen på dette området.

Frøya videregående er blitt blå

Elevtallet ved Frøya videregående skole har økt betydelig. Skolen har blitt blå. Det betyr at skolen har ei marin tilnærming i alle fag.  I 2007 var det bare én elev som søkte på akvakultur. I dag er det flere søkere enn det er skoleplasser. Et blått kompetansesenter er under bygging i øykommunen. Også Hitra videregående skole er blitt en del av kunnskapssamarbeidet.

Siden NTNU Brohode Frøya ble etablert våren 2012, har mer enn 130 studenter deltatt. Mer enn 30 har valgt fordypings- eller masteroppgaver relevant for sjømatnæringa. Ca. 60 studenter har jobbet tverrfaglig med havbruksutfordringer i Eksperter i team. Flere titalls studenter har hatt sommerjobb i næringa. Flere studenter har fulgt opp med engasjement i andre arenaer som Boot Camp, tenketanken Aquavitalis, på internasjonale seminar og konferanser.

Økt interesse for havbruk

Forskere, studentveiledere og forelesere ved NTNU har fått økt interesse for havbruk. Forelesere innen Miljøkunnskap og Elektronikk har tatt med sine studenter til øyregionen. Det har resultert i flere studentprosjekt. Det er nå  etablert en marin klynge i Eksperter i team, hvor ca. 80 studenter fra teknologi-, natur- og samfunnsvitenskap går inn i kreative prosesser sammen, etter diskusjoner med næringsaktører.

Ennå er det plass til flere universitet, høyskoler, videregående skoler og bedrifter på laget.

Nysgjerrighet og likeverd

Nysgjerrighet og likeverd har vært viktig for å få så ulike grupper til å snakke sammen. Professorer, forskere og studenter har reist ut på merdkanten. Sjefer i havbruksnæringa har speed-datet studenter på jakt etter framtidige arbeidstakere. Den videregående skolen har framsnakket både næring og kunnskap. Samarbeidet har gitt alle parter et løft.

Vi som har jobbet med prosjektet, tror at flere kan gjøre som NTNU Brohode Frøya. Det er sikkert behov for forsterket kunnskapssamarbeid i flere sektorer enn havbrukssektoren. Eller det kan være behov for samarbeid om kunnskap i havbruket i andre deler av landet. Da må de kjenne til muligheten og arbeidsmåten. Derfor gir det mening å dele erfaring og metode med andre.

Stor nytteverdi for rekruttering

Høsten 2014 ble NTNUs effekt av samarbeidet evaluert gjennom fire ulike spørreundersøkelser. Rapporten konkluderer med at det fremdeles vil ta flere år før en kan måle en del av resultatene kvantitativt.

Her er noen av funnene:

NTNU Brohode Frøya har stor nytteverdi når det gjelder å rekruttere høyt utdannede folk til næringa.

Bedriftene må gjøre seg synlig helt fra studiestart av, og hele vegen gjennom studiene. Dette bør for eksempel innebære mye større grad av næringsrelevante øvingsoppgaver.

Det bør legges til rette for relevante sommerjobber og praksisplasser i bedriftene, formidlet via NTNU. Dette vil kreve et mye tettere samarbeid mellom universitetet og næringsliv, og setter store krav til bedriftene.

«Men alt i alt har Programmet Brohode Frøya hatt stor innflytelse på veldig mange studenters valg av en næringsrettet Master- og prosjektoppgave, og har generelt bidratt til å gjøre sjømatnæringa i Midt-Norge bedre kjent ved NTNU. Basert på denne første studentresponsen rapporten bygger på, ligger det stort potensiale i programmet i årene som kommer, både for studenter, forskere, næringsliv og lokalsamfunn”. (Kilde: NTNU – Intern rapport Brohode Frøya)

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen