Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

God, velfortjent ferie!

Det er all grunn til å nyte ferien - for eksempel i ei blomstereng. (Foto: Anne K. Dahl)

Det er all grunn til å nyte ferien – for eksempel i ei blomstereng. (Foto: Anne K. Dahl)

Noen sa at i år var sommeren på en søndag. Selv om sist søndag var en strålende sommerdag, håper jeg det kommer noen flere. Det har vi alle fortjent, og kanskje ekstra mye etter det som har vært en ekstra hektisk og intens vinter og vår for mange av dere.

Hyggelig lesning fra KD

Vi har fått til mye. Arbeidet med å forbedre kvaliteten på forskning og utdanning har hatt førsteprioritet, og det merkes på mange fronter at det arbeides seriøst og målrettet med det – og at vi lykkes med mye.

Det mest håndfaste vitnesbyrdet om det, kom for en snau uke siden, i form av Kunnskapsdepartementets «Tilbakemelding 2015», eller som det heter: «Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer». Det var usedvanlig hyggelig lesning, sett gjennom rektorbrillene.

Brevet starter med å gratulere May-Britt Moser, Edvard Moser og NTNU, med nobelprisen. «At prisen gis til forskere ved NTNU er også en anerkjennelse av prioriteringer og satsinger som har vært gjort ved institusjonen over tid, og vil være til stor inspirasjon for norske utdannings- og forskningsmiljøer generelt», heter det videre i brevet.

Kvalitetskultur som merkes

Vi får ros for arbeidet med «en strategisk og fremtidsrettet studieportefølje med en ambisiøs og tydelig profil». Det er mange tiltak på studieområdet som vekker begeistring i departementet. Jeg har spesielt lyst til å gjengi dette, ordrett: «God utdanningsledelse og kvalitetskultur er ett av NTNUs virksomhetsmål for 2014, og ifølge NOKUTs sakkyndige komité har NTNU gjort en god jobb på dette området. Departementet ser positivt på det arbeidet som er gjort, og at dette er så tydelig prioritert i målstrukturen for universitetet.»

Dette er ord som varmer! Jeg håper alle som har lagt ned en formidabel innsats med kvalitetsarbeidet, tar til seg rosen, for den er så inderlig fortjent! Gratulerer!

Departementet har også merket seg «arbeidet med å konsolidere og sikre robuste fagmiljøer». De understreker at det er et arbeid som blir svært viktig i årene som kommer, og at satsingen på verdensledende miljøer krever slike tiltak. De ser derfor positivt på den målrettingen av innsatsen på utvalgte områder som NTNU gjennomfører. Jeg kunne trukket fram mye mer, men stopper der. De som vil lese brevet i sin helhet, kan gjøre det her: NTNU – Tilbakemelding 2015

Fantastisk uttelling på forskningsinfrastruktur

Rett før helgen kom det et nytt gledelig brev: Forskningsrådets tildeling fra Infrastruktur-satsingen. En kort oppsummering: NTNU er vertskap for 6 infrastrukturer, til sammen 458 millioner kroner, vi er partner i 7 andre infrastrukturer, til sammen 324 millioner, og vi leder eller deltar i 13 av 29 større og mindre prosjekter som har fått støtte. I verdi utgjør de prosjektene vi leder 35 prosent av den samlete bevilgningen, og vi har fått inn fem av ni av våre høyest prioriterte prosjekter.

Jeg vil gratulere prosjektledere, fagmiljøer og partnere med godt utført søknadsarbeid. Jeg merker meg også at det er stor overensstemmelse mellom Forskningsrådets og våre prioriteringer, det kunne faktisk knapt ha vært bedre. Det tyder på at vi har hatt gode faglige og politiske prosesser for å prioritere de beste prosjektene. Nå starter jobben med å realisere våre egne, Forskningsrådets og myndighetenes forventninger. Vi skal vise at vi har fortjent tilliten!

Flytter kunnskapsfronten

Det er lett å fokusere på de store suksessene, som får mye oppmerksomhet. På et breddeuniversitet flyttes imidlertid kunnskapsfronten på mange områder, av enkeltpersoner, uten at det skaper store overskrifter. Det er likevel noe av grunnmuren i vårt samfunnsoppdrag som breddeuniversitet.

 De beste hodene kommer til oss

En annen lakmustest på om vi innfrir forventninger, er om de beste hodene fortsatt vil studere ved NTNU. Det vil de! Vi har all grunn til å glede oss også over årets søkning, og vi skal sørge for å tilby oppdatert kunnskap og utdanning av høy kvalitet. Men like viktig: Vi skal stimulere nysgjerrigheten og bidra til refleksjon og gode verdier hos studentene våre.

Like travelt, mer konkret

Mange av dere har hatt ekstra travle uker og måneder, med forberedelsene til sammenslåingen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund. Takk for at dere har gått inn med stor iver og innsats!

Jeg kan dessverre ikke love at det blir mindre travelt til høsten. Men jeg kan love at det blir minst like givende, etter hvert som grunnlaget blir stadig mer konkret. Det er i høst vi kommer til å se konturene av «nye NTNU».  Allerede 1. november vil konkrete alternativer til faglig organisering, basert på fusjonsplattformen, bli lagt fram og sendt på høring i organisasjonen.

Campus-svar etter ferien

Rett over sommeren venter det også en annen spennende milepæl: KS1-rapporten, med sin anbefaling om campusløsning, er ventet i midten av august.

Ellers gleder jeg meg til å besøke alle instituttene i løpet av september og oktober. Jeg ser fram til kritiske spørsmål, konstruktive innspill og gode samtaler.

Takk for innsatsen

Nå venter sommerferien, og det er all grunn til å nyte den. Jeg vil takke hver og en av dere for innsatsen. Dere er alle like viktige i arbeidet med å skape kunnskap for en bedre verden – den egentlige og aller beste grunnen til at vi går på jobben hver morgen.

Velkommen tilbake etter ferien! Jeg håper du gleder deg like mye som jeg gjør.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen