Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Nye horisonter for forskningen

Brataas_Arne_spinn_bredde_bloggNoen oppgaver som rektor er hyggeligere enn andre. Jeg  hadde en slik, særdeles hyggelig oppgave, da jeg fikk være med å feire at en av våre fremste forskere, Arne Brataas fra Institutt for fysikk, har fått ERC Advanced Grant.

ERC Grant er det mest prestisjefylte man kan oppnå i Europa på grunnforskning.

Det henger særdeles høyt, og de kravene som må innfris går langt utenpå andre bevilgninger. Det er ikke nok å være «beyond state of the art». Det er ikke nok å bygge stein på stein og flytte forskningsfronten. Forskningen må være banebrytende, den må åpne helt nye horisonter for forskningen.

Banebrytende og eksellent

Det spesielle med ERC Grants, er at man må innfri på to kriterier:

Det ene er selve prosjektet, som altså må være så enestående at det åpner nye horisonter for forskningen. Arne Brataas’ forskning på spinntronikk er av en slik karakter. I evalueringen merket jeg meg denne uttalelsen:  «The reviewers were impressed by the freshness of this proposal, the PI is truly presenting a radical set of new ideas.”

Det andre er forskeren selv. Dette er et individuelt stipend, som deles ut til enkeltforskere, ikke forskningsmiljøer. Det holder ikke at prosjektet innfrir kravene, også forskeren må være eksellent.

De fleste som har fått ERC Grant, søkte både to og tre ganger før de lykkes. Arne Brataas fikk det på første forsøk; attpåtil i fysikk, som er et stort fagfelt hvor det er mange faggrupper som hevder seg i Europa. Det er ingen liten bragd!

Viktige ringvirkninger

Det er ingen hemmelighet at jeg synes vi har for få ERC Grants ved NTNU. Det handler først og fremst om kvalitet. Men det er også på grunn av ringvirkningene; det åpner opp for flere, det fungerer som en veiviser for forskningsmiljøene, og det har signifikant betydning for hele institusjonen av vi kan liste ERC Grants i vår portefølje, ved å bidra til synliggjøring og positiv omdømmebygging.

Derfor er det også all grunn til å gratulere Institutt for fysikk ved instituttleder Erik Wahlström, og NT-fakultetet ved Tor Grande og Anne Borg. De har i lengre tid arbeidet veldig bevisst med å lykkes i EU, og ikke minst med ERC Grants.

Mulig å lykkes

Vi vet at det er mulig å lykkes. Før Arne, har tre NTNU-forskere nådd opp; Edvard Moser (den eneste nordmann som har fått det to ganger!), May Britt Moser og Bernt-Erik Sæther. Jeg håper det inspirerer enda flere forskere og fakulteter til å arbeide like systematisk med å hente flere ERC Advanced Grants.

Vi har et godt støtteapparat i den sentrale forskningsadministrasjonen. Bruk den ressursen, søk råd og veiledning. Lykke til!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen