Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

NTNU leter etter grønn innovasjon fra hele Norge

Climate Launchpad som er Europas største idékonkurranse for løsninger på klimaproblemet

Climate Launchpad jakter på gode ideer for løsninger på klimaproblemet . Foto: Thinkstock

Det er stort engasjement på klimafronten i disse dager. Tørke i California og gruvedrift i Sogn og Fjordane illustrerer spennet i de utfordringer vi står overfor. NTNU på sin side har gleden av å delta i Climate-KIC, et europeisk nettverk som samler de ledende europeiske universitetene, forskningsinstituttene og industri rundt klimaproblemstillinger. Formålet er å drive innovasjon fremover og sørge for at vi sammen legger til rette for utvikling av de gode og klimariktige løsningene.

Gjennom Climate-KIC har NTNU fått oppdraget med å arrangere den norske finalen i Climate Launchpad som er Europas største idékonkurranse for løsninger på klimaproblemet. Vi inviterer deltakere fra hele landet til å bli med på konkurransen slik at vi kan sende de tre beste ideene til den europeisk finalen. Før finalen kommer deltakerne til NTNU for å delta på Business Bootcamp slik at de blir best mulig forberedt for den europeiske konkurranse.

Konkurransen er åpen for alle

På hjemmesiden til Climate Launchpad kan vi allerede lese om spennende ideer som er påmeldt; fra nanoleire som gjør ørkensand til matjord, til nye matprodukter fra tang og tare. Vi ser frem til å få flere gode ideer. Konkurransen er åpen for alle. NTNU mener det er viktig å legge til rette for nye bærekraftige ideer, ikke bare for å takle klimautfordringene, men også for å sørge for nye næringsmuligheter for Norge.

Klimagründere fra hele Norge får her en unik mulighet til å akselerere bedriften sin til et europeisk marked og dra nytte av NTNU og vårt innovasjonsmiljø i prosessen. Vi håper det eksisterer mange engasjerte entreprenører som vil bruke sin kunnskap for en bedre verden, og sammen med NTNU engasjere seg i den viktige konkurransen for å få grønne ideer opp og frem.

Mange dører åpens for de beste ideene

Climate-KIC sin akselerator står tilgjengelig for de åtte beste ideene i konkurransen og med en finansieringsmulighet opptil 95.000 € til hver av dem er det gode muligheter for rask kommersialisering med globalt potensiale. Den beste ideen vinner 10.000 €. I den norske finalen har en bl.a. mulighet til å vinne deltakelse på Enovakonferansen og hjemmesidetjenester fra Lykke Media AS.

NTNUs Entreprenørskole lover dessuten vinnerne en «Entrepreneurial Dream Week» her på NTNU der man får tilgang til unike ressurser og tjenester ved NTNUs Entreprenørskole for å drive sin bedrift fremover. Vi på NTNU er stolte over å være tilgjengelig for klimagründere og håper Norges beste ideer vil hevde seg i den europeiske finalen.

Påmeldingsfristen nærmer seg, så ikke nøl med å sende inn din klimaidé på climatelaunchpad.no.

Stikkord: , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen