Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Etikk handler om de valgene vi gjør

Etikk handler om de valgene vi gjør.

Etikk handler om de valgene vi gjør.

Vi utfordres stadig på etiske problemstillinger.  Derfor er det bra at vi denne uka har fått på plass Etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU.

De etiske retningslinjene er publisert på en egen nettside, og omhandler etiske utfordringer vi møter som ledere, medarbeidere, forvaltere, lærere og forskere ved NTNU.

Habilitet

I fjor tok vi opp spørsmål om habilitet og fikk på plass retningslinjer for sidegjøremål ved NTNU. Hensikten var å skape åpenhet om, og aktivt ta stilling til om våre eksterne roller er forenlige med jobben på NTNU. Vi vet også at studenter og stipendiater kan være sårbare i relasjonen til sine veiledere. Her har vi savnet egne retningslinjer.

NTNU og Total

Vi utfordres også på etiske spørsmål i våre internasjonale relasjoner og næringslivsrelasjoner. Et eksempel er NTNUs forhold til oljeselskapet Total. I forrige uke ble jeg utfordret av SAIH – Studentene og Akademikernes Internasjonale hjelpefond. De retter søkelyset mot en av verdens mange «glemte» konflikter, okkupasjonen av Vest-Sahara, og mener at NTNU ikke bør samarbeide med oljeselskapet Total som driver leteboring i landet.

Jeg er enig med SAIH i at Total Marokko og morselskapet må gjøres ansvarlige. Det har også vært holdningen til det norske pensjonsfondets («oljefondets») etikkråd i liknende saker. NTNUs holdning er, for øvrig i samsvar med norsk utenrikspolitikk, at det ikke er riktig å gjøre Total Norge ansvarlig. I møtene med Total Norge har vi imidlertid vært tydelig på at vi er opptatt av etikk.

Vokser på refleksjon

Etiske dilemma er ikke lett, men vi vokser på å reflektere over dem. Å belyse utfordringer og bidra til å finne løsninger på dem, er kjernen i universitetets oppgave. Jeg ønsker SAIH lykke til med kampanje-uken og med prosjektene i Afrika og Sør-Amerika som SAIH gjennomfører under mottoet «Utdanning for frigjøring».

Etikk handler i bunn og grunn om valg, og å bli bevisst hvordan vi begrunner valgene våre. Ofte havner vi i dilemma hvor den etiske refleksjonen er like viktig som den er vanskelig.

Ingen sluttstrek

Vi vet at det stadig vil dukke opp nye problemstillinger. Lanseringen av etiske retningslinjer er derfor ingen sluttstrek, men en milepæl i et kontinuerlig bevisstgjøringsarbeid.

Hver generasjon må gjøre sine erfaringer og refleksjoner. Retningslinjene må derfor være dynamiske. Jeg vil oppfordre til å bruke den nye nettsida aktivt –  send inn konkrete dilemma eller tema som vi kan reflektere over i fellesskap.

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen