Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Yrkeslivet trenger begge kjønn

likestillingSamfunnet er tjent med et yrkesliv der begge kjønn deltar på like vilkår, og der ingen av kjønnene er betydelig underrepresentert i enkelte yrker.

Det at begge kjønn er representert, er den beste garantien for alle de gode idéene kommer fram når nye løsninger skal utvikles og samfunnet skal endre seg til det bedre. I et likestilt samfunn som vi ønsker å være, er det også en selvfølge at kvinner og menn har samme mulighet til å velge yrke etter egne ønsker og interesser.

På samme måte er det viktig for kvaliteten på vår utdanning, og ikke minst for studiemiljøet, at vi har en best mulig fordeling mellom jenter og gutter.

Rollemodeller

Ved NTNU har dette først og fremst hatt aktualitet for en del av studiene i realfag og teknologi. Derfor har vi gjennom mange år hatt en lang rekke tiltak for å utjevne disse forskjellene. Det starter allerede med å få flere jenter til å velge realfag på videregående. Deretter må vi oppmuntre dem til å søke på teknologistudiene hos oss, og ikke minst – ta så godt vare på de som kommer, at de trives og blir gode rollemodeller for de som kommer etter.

Dette har vi lykkes med! Faktisk i så stor grad, at jenteandelen i flere av fagene som tidligere har hatt en betydelig overvekt av gutter nå har passert 40 prosent.

Kjønnspoeng skal vurderes

Etter initiativ fra studentene, har styret derfor diskutert om de såkalte jentepoengene bør fjernes i noen av fagene. På siste styremøte bestemte styret at rektor etter hvert opptak skal vurdere om det er studieprogram hvor kjønnspoeng er et egnet virkemiddel.

Styret anbefaler at kjønnspoeng vurderes når andelen av underrepresentert kjønn i arbeidslivet er under 30 prosent. Når den forutsetningen er til stede, anbefaler styret videre at kjønnspoeng ikke benyttes når andelen av underrepresentert kjønn blant frammøtte studenter har vært 40 prosent eller mer de siste tre årene.

Jevn kjønnsbalanse

Når begrepet jentepoeng er byttet med kjønnspoeng, speiler det en utvikling der vi ser at ubalansen i noen fag også kan gå i disfavør av gutter.

Det viktigste med styrevedtaket er etter min mening at styret forutsetter at rektor fortsatt skal jobbe for jevn kjønnsbalanse i studiene ved NTNU. Det skal vi gjøre med uforminsket kraft, gjennom en bredt spekter av virkemidler. For en uke siden fikk vi pris av NITO for rekruttering av jenter til teknologifagene. Vi har ambisjoner om å gjøre oss fortjent til den og lignende priser også i framtiden – fordi samfunnet trenger begge kjønn i alle yrker.

 

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen