Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Medvirkning som fundament

Medvirkning blir avgjørende når alle puslespillbrikkene skal falle på plass i fusjonen.

Medvirkning blir avgjørende når alle puslespillbrikkene skal falle på plass i fusjonen.

Fremragende forskning, et bedre og bredere utdanningstilbud og større slagkraft i en stadig sterkere nasjonal og internasjonal konkurranse. Det er målet med fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund.

Sammen med rektorene ved de tre høgskolene har jeg skrevet om dette i en kronikk som er publisert i Adresseavisen i dag. Kronikken er også publisert i Oppland Arbeiderblad og Sunnmørsposten.

Involvering og medvirkning

Som jeg skrev i min forrige blogg, er involvering og medvirkning fra ansatte og studenter svært viktig i prosessen.

Engasjerte ansatte og studenter er selve fundamentet for en vellykket fusjon. Derfor er vi nå blant annet i gang med allmøter ved alle fakultetene og i fellesadministrasjonen. Det har vært spennende samtaler, med spørsmål og innspill som vi tar med i den videre prosessen.

Allmøterunden er kommet omtrent halvveis, og i dag skal jeg møte ansatte ved IVT-fakultetet. Tirsdag i neste uke er det allmøte ved HiST. Som ved allmøtene på HiG og HiÅ i forrige uke, deltar ledelsen fra alle de fire fusjonspartnerne. Jeg ser fram til stort engasjement og en god diskusjon!

Organiseres som prosjekt

Medvirkning er også viktig i den videre prosessen. Rektorene ved de fire institusjonene har i fellesskap besluttet at arbeidet med fusjonen organiseres som et prosjekt.

Det er etablert en styringsgruppe, som jeg leder, og som ellers består av rektorene ved høgskolene, organisasjonsdirektør ved NTNU og en felles representant for arbeidstaker­organisasjonene og tilsvarende for studentene.

Det vil også bli oppnevnt grupper som skal utarbeide faglig plattform, og en gruppe som skal utrede faglig organisering av den nye institusjonen. Dette vil jeg komme jeg tilbake etter hvert.

Jeg anbefaler også å følge med på den felles nettsiden for fusjonen.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

 1. Jannicke Carlsen sier:

  Hvorfor skal vi medvirke til noe som vi ikke vil ha? Hvorfor har det ikke blitt spurt om ansatte og studentenes meninger? Nå, etter at prosessen er vedtatt, vil dere plutselig ha allmøter…

 2. Astrid sier:

  Tusen takk, nå følte jeg meg skikkelig inkludert i beslutningsprosessen!

 3. Tor sier:

  «Medvirkning som fundament» når samtlige ansattrepresentanter ved NTNU stemte i mot? Jeg er ikke i mot fusjonen (heller ikke for), men jeg er i mot tomt politikerpreik og svada. Rektor har imponert meg i allmøter med klar tale og fornuftige argumenter. Denne bloggposten er ikke av samme kaliber. Allmøter er ikke lik medvirkning. Fint at det skal bli mye medvirkning , men det er ikke «fundamentet» for sammenslåingen.

 4. Gunnar Bovim sier:

  Takk for kommentarer!
  Jeg har forståelse for at det er uenighet, og det er riktig at det i organisasjonen var ulike syn om fusjon.
  Medvirkning framover dreier seg om hvordan vi kan lage en best mulig institusjon. Det vil være mange valg som skal tas. Muligheten til å gjøre gode valg forutsetter at alle som ønsker å bidra, får mulighet til det. Derfor har vi laget en hjemmeside (www.ntnu.no/fusjon), derfor holdes det allmøter i hele organisasjonen, og derfor har vi rigget prosessen med representanter fra ansatte og studenter på alle nivåer. Bruk de kanalene som finnes til å påvirke for best mulig løsninger – ikke vent på å bli spurt!

Toppen