Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

ISFIT, hjelp til moralsk ryggrad

Samtalene som ble ført under ISFiT 2015 kan gi gjenklang over hele verden. (Foto: foto.samfundet.no)

Samtalene som ble ført under ISFiT 2015 kan gi gjenklang over hele verden. (Foto: foto.samfundet.no)

Det er mange inntrykk å absorbere etter å ha deltatt på ISFiT. Noen dager i etterkant er det tid for å oppsummere, sett fra en rektors ståsted.

Deltagere fra mer enn 100 land har brukt dialog som metode for å gå en av vår tids største utfordringer i møte – korrupsjon.

Moralsk ryggrad

Å være student er også en dannelsesreise. Hvilken moralsk karakter du går ut med er svært viktig for din og vår framtid.

Som uteksaminert fra NTNU kan du havne i funksjoner i arbeidslivet over hele verden hvor du blir konfrontert med valg som krever moralsk ryggrad hos beslutningstageren.

Noe av dette kan vi lære deg over læreplanene, like viktig kan det være for verdisynet ditt å tilbringe tid på og i frivillige aktiviteter og organisasjoner ved siden av studiene.

ISFiT er 25 år i år, og har vokst til å bli verdens største internasjonale studentfestival.

Dette var min første ISFiT som NTNU-rektor og når jeg oppsummerer inntrykkene må si at jeg fylles med stolthet og stor respekt for all innsatsen som er lagt ned av studentene, som i realiteten utfører NTNUs visjon i praksis.

Rystende om fordommer

For det er ingen tvil om at ISFiT er en enorm bidragsyter til kunnskap for en bedre verden. De setter agenda og skaper konkrete og permanente effekter. Det lærte jeg i møte med Transparency International og norske og svenske universiteter og høgskoler, hvor utfallet kommer til å bli at vi arbeider sammen for at norske studenter skal få antikorrupsjon på timeplanen.

Gjennom ISFiT lærer du mye om verden rundt deg i dag – også det helt lokale. 9. februar var jeg på en workshop om fordomsreduksjon hvor jeg fikk møte Duško Kostić, vinner av studentenes fredspris i 2011 for sitt arbeid for reduksjon av fordommer mot folkegruppen rom.

Både i språk og i handling opplever denne folkegruppen nedsettende og negative holdninger i Norge og andre europeiske land i dag. Det er rystende å høre om, og noe vi som nasjon bør ta tak i umiddelbart.

Ord som våpen

Aayat Alqormozi er også en svært verdig vinner av studentenes fredspris. Jeg håper, som studentene, at denne prisen bringer økt fokus på menneskerettighetssituasjonen i Bahrain og at den gir styrke til alle som kjemper med ord som våpen for mer demokrati.

Sett i lys av de nylige angrepene på ytringsfriheten både i Paris og i København så er det nemlig slik at dere som kjemper for fred, likeverd, forståelse og demokrati med dialog som eneste våpen i arsenalet er lysende eksempler som vi må samle oss rundt.

Mitt håp er at hver eneste deltager på ISFiT reiser hjem med kraften til å være dette eksempelet i sitt nærmiljø. At de alle har vunnet seg venner og åndsfrender for livet er jeg sikker på.

Ekko fra Trondheim

Til alle dere som har jobbet med ISFiT 2015. Tusen takk for elleve lærerike og veldig inspirerende dager i selskap med lysende eksempler fra så mange ulike land og miljøer. Dere har utført et viktig arbeid og jeg håper at ekkoet av samtalene som er ført her i Trondheim bærer over hele verden.

Gratulerer med overstått festival, vi sees om to år!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen