Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Imponert bergenser

I forrige uke hadde vi et interessant besøk av næringsminister Monica Mæland. Hun sa rett ut at hun var imponert av hva vi trøndere hadde fått til. Hun hadde helt tydelig lagt merke til at vi ved NTNU jobber annerledes.

Næringsminister Monica Mæland besøkte NTNU og prorektor for nyskaping Johan Hustad 17. februar 2015.

Næringsminister Monica Mæland besøkte NTNU og prorektor for nyskaping Johan Hustad 17. februar 2015.

Hun var tydeligvis imponert over hva vi greier å skape av nye bedrifter og hun var imponert over vårt samarbeid med arbeids- og næringsliv. Ikke minst på grunn av alle de nye SFIene som NTNU leder og deltar i.

Kunnskapsdeling

For meg var det veldig viktig å ikke snakke om innovasjon, entreprenørskap og  kommersialisering uten å ta tak i sjølve grunnideen med universitetet, og hvordan et universitet på bred front skaper ny kunnskap og deler den kunnskapen med samfunnet.

Statsråden hadde selv initiert besøket og var godt oppdatert på våre aktiviteter. Kanskje skyldes det en engasjert statssekretær som sjøl har gått her på NTNU.

Hun har tidligere vært på NTNUs Entrepenørskole og sett den kraften som er der. Det gjorde henne inspirert. Kanskje den inspirasjonen var medvirkende til at hun kom tilbake og ville høre mer.

Det var ingen presse til stede så vi fikk god tid til  å diskutere ulike spørsmål uten bindinger. Vi hadde en fri og åpen diskusjon rundt de ulike ordninger vi har knyttet til nyskaping. Vi var innom temaer som Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og hvor det trengs styrket innsats for at vi skal kunne greie å skape mer. Jeg understreket hvor viktig det var at regjeringa nå har styrket Fornyprogrammet i Forskningsrådet.

Flaskehalsen vi må til livs

Vi mener jo at vi skaper mye på NTNU og derfor var statsråden interessert i å høre hvordan vi gjorde ting nå. Men vi sa også at vi kan skape mye mer gitt at rammebetingelsene er tilstrekkelig.

Jeg gikk til møtet for å snakke om den virkelige flaskehalsen når det gjelder å skape nye bedrifter, nemlig finansiering i  tidlig, tidlig fase. Disse systemene er veldig sårbare. Det var motivasjonen for hvorfor vi laget NTNU Discovery (prosjekter før selskapsetablering) for fire år siden og for at vi nå har etablert NTNU Accel (etter selskapsetablering).

I våre fire år med Discovery har vi ved NTNU gitt verifiseringsmidler til prosjekter i den aller første fasen (Proof of Concept). Resultatet er etablering av over 30 nye bedrifter hvor teknologi/konsept er testet og som nå er mer eller mindre klare til å stå på egne bein. Discovery koster åtte til ti millioner kroner i årlig drift.

De årlige driftskostnadene blir finansiert gjennom et spleiselag mellom NTNU, Helse Midt-Norge og de to fylkeskommunene samt Sparebank 1 SMN. Støtten fra de andre er helt vesentlig for at vi kan lykkes med Discovery. Etter 2015 er det signalisert fra fylkeskommunene at de må avslutte støtten.

Accel betyr å akselerere. Når de ideene har blitt testa ut og det er etablert en bedrift, så er det viktig at den bedriften får tilført tidligfasekapital for å skape tilstrekkelig vekst. Dette kaller vi for pre-såkorn. Det kan være risikokapital som for eksempel konverterbare lån.

Accel er også laget for å styrke bedriften på andre områder gjennom rådgiving og mentoring. I tillegg ønsker vi å få inn industriell kompetanse i Accel. Vi vil gjerne ha industrien tett på når nye bedriftsideer skal evalueres og tilføres tidligfasekapital.

Gode klekkeri

Det er kanskje ikke så enkelt å se forskjellen på Accel og Discovery, men Discovery kommer altså først, i fasen for å teste og verifisere ideen. Accel er en ordning når bedriften er startet. Men begge skal være gode klekkeri.

En spennende oppstartbedrift, Seram Coatings as, ble presentert. Denne bedriften er meget spennende og har mulighet til levere produkter til mange ulike markedssegmenter.

Vi fikk også bedriften Powel til å bidra med kunnskap om bedriftsetableringer fra teknologimiljøet. Powel er meget suksessfull både her hjemme og internasjonalt og har mye student- og forskningssamarbeid med NTNU. En annen stor bedrift hun skulle besøke var Kongsberg Seatex på Pirsenteret som også er en spin-off fra teknologimiljøene.

Entrepenørstudenter på NTNU fikk presentere sine produktideer for næringsminister Monica Mæland (H) 17. februar 2015. Fra venstre: Even Haug Larsen, statsråden, Guro Grytli Seim, Kristine B. Fredriksen og Fredric Staksrud Hansen.

Entrepenørstudenter på NTNU fikk presentere sine produktideer for næringsminister Monica Mæland (H) 17. februar 2015. Fra venstre: Even Haug Larsen, statsråden, Guro Grytli Seim, Kristine B. Fredriksen og Fredric Staksrud Hansen.

Studentene gjorde seg bemerket

Spark* var Monica Mæland så opptatt av at hun hadde bedt spesielt om ei innføring i dette arbeidet. Spark-leder Kristine B. Fredriksen hadde tatt med seg tre studenter som statsråden ble så inspirert av at hun ville la seg avbilde sammen med studentene og produktideene deres.

Når dagen var over og alle var enige om at dette hadde vært kjekt, kommer tankene: Hva vil dette føre til utover inspirasjonen?

Vi ba om fullt trøkk i Fornyprogrammet og om pre-såkornmidler. Styrk de to tingene så fikser vi resten. Vi er stolte av det vi har fått til, men vi kan få til mer.

Om næringsministeren vil få til flere bedrifter fra NTNU og andre universiteter vet hun nøyaktig hva hun skal gjøre.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. varemerke sier:

    Nå kan du sjekke hvilke varemerker som er tilgjengelige for registrering. Klikk her.

Toppen