Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Ut i skyen

Pernille Wangsholm og Jan Matias Ørstavik er to av NTNU studentene som gleder seg å få gratis bruk av oppdaterte Office-produkter og samhandlingsløsninger. (Foto: Ingvil Snøfugl)

Pernille Wangsholm og Jan Matias Ørstavik er to av NTNU studentene som gleder seg å få gratis bruk av oppdaterte Office-produkter og samhandlingsløsninger. (Foto: Ingvil Snøfugl)

Som et ledd i NTNUs ambisjon om å dyrke frem innovasjon i utdanningen, starter vi det nye året med å gi alle studentene tilgang til oppdaterte skybaserte moderne verktøy. Målet er at NTNU skal bli ledende innenfor innovativ utdanning, og lanseringen er et av mange steg som må gås i tiden framover. Verktøy og tjenester innenfor innovativ utdanning er nærmest i sin helhet basert på skyløsninger. Derfor sendes studentene, som allerede «lever på nettet», ut i «skyen» i første omgang. De som vil, får en fri pakke med verktøy for dokumentproduksjon, samhandling, sosial læring og deling, og et massivt datalager tilrettelagt for deling og samhandling uavhengig av tid, sted og plattform.

Starten på et innovativt år

Lanseringen nå i januar er starten på et meget spennende år, der verktøykassen for studentene vil utvikle og utvide seg mye. Ut fra det nyetablerte programmet IT i Utdanningen blir det mye spennende framover, også rettet inn mot interesserte faglærere. Høsten 2014 ble det gjennomført en behovskartlegging blant faglærere innen Innovativ Utdanning IT. Takk til alle for klare tilbakemeldinger! Blant behovene som ble avdekket, er blant annet enkel oversikt og tilgang til  portefølje av innovative verktøy som NTNU anbefaler brukt. Dessuten gode og enkle veiledninger og tilgang til støtte og service. Dette blir det fart på nå dette semesteret. Det arbeides nå på tvers av kommunikasjonsavdelingen, studieseksjonen og NTNU IT, for å etablere både verktøykasser rettet inn mot interesserte faglærere, en temaside for undervisningsstøtte på Innsida med oversikt og veiledninger, og etablering av et dedikert støttemiljø.

Skybaserte tjenester

Nå starter vi altså året med å gi alle studentene tilgang til oppdaterte skybaserte moderne verktøy. I tillegg får studentene fri tilgang til samhandlingsverktøy, som gjør at de kan samarbeide om prosjekter og oppgaver. Det er gode muligheter for å holde orden på og dele dokumenter, notater, oppgaver og samtaler. Studentene kan arbeide i samme dokument samtidig og på tvers av ulike plattformer og steder. NTNU har tusenvis av kreative og innovative studenter, og jeg er sikker på at mye innovasjon oppstår bare ved å gi de tilgang til gode verktøy og nærmest ubegrenset skylagringsplass.

Fri tilgang

Med i pakken følger fri tilgang og bruk av den til enhver tid siste versjon av hele Office-pakken (Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Outlook, Access, MS Project) til bruk på opptil fem ulike installasjoner, som PC, IPad, Mac, nettbrett og smarttelefon. Lagringsløsningen heter OneDrive (for Business), og tilsvarer andre kjente løsninger som DropBox og Google Drive. OneDrive er ikke reklamefinansiert.

Forsmak på arbeidslivet

Dette er basisverktøy og arbeidsmetoder som de fleste vil møte igjen i arbeidslivet. Utvikling og utvidelse av porteføljen er planlagt ut over 2015. Tiltaket vil også medføre at studenter har mulighet til et mer ensartet format og utvekslingsmuligheter av dokumenter, samt tilrettelegge bedre for digitale innleveringer og utleveringer. Dette er i tråd med NTNUs miljøprofil, der papirutskrifter og papirutvekslinger skal begrenses.

100TB til hver

Hver enkelt student får 100TB (100 millioner MB) for lagring og backup av dokumenter og arbeid, som enkelt kan deles med andre studenter og faglærere hvis ønskelig, og være tilgjengelig på tvers av plattformer og sted. Dette er personlig lagringsplass, og det er den enkelte student som har ansvar for hva som lagres der.

Mer effektivt samarbeid

Moderne nettbaserte verktøy og tjenester, slik som blant annet Office365 og Google Docs, gir studentene muligheter til å samarbeide bedre og mer effektivt, på tvers av plattformer og hva hver enkelt har av datautstyr. Av Norgesuniversitetets årlige undersøkelse, som har stor oppslutning av NTNU-studenter, fremgår det at 99 prosent av studentene har bærbar PC og 24 prosent en stasjonær PC. Videre har 31 prosent nettbrett og 90 prosent en smarttelefon. Og ikke minst: Det er ingen som ikke har noen av delene. Samlet har NTNU-studentene utstyr til en verdi av flere hundre millioner kroner.   Les mer på Innsida.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Toppen