Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Keep up the good work!

Det skal legges til rette for en god prosess og en god organisering av den nye institusjonen etter vedtaket om fusjon.

Det skal legges til rette for en god prosess og en god organisering av den nye institusjonen etter vedtaket om fusjon.

NTNUs styre har vedtatt å fusjonere med Høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag.

Vedtaket ble gjort med 6 mot 5 stemmer. Jeg skulle gjerne ønsket et enstemmig vedtak. I denne saken er imidlertid realiteten slik at det er ulike syn i organisasjonen. Uansett hva vedtaket hadde blitt, ville noen blitt skuffet.

Respekt for meningsulikhet

Tirsdag og onsdag hadde vi den årlige ledersamlingen på Oppdal, med styre, dekaner, instituttledere, studenttillitsvalgte og representanter for arbeidstakerorganisasjonene. Det var to intense, spennende og lærerike dager.

Vi hadde også en grundig SAKS-diskusjon. Det var en saklig og konstruktiv diskusjon om fusjon eller ikke fusjon, med mange nyanser i meningsutvekslingen. Ikke minst var debatten preget av stor respekt for meningsulikhet.

Store muligheter

Vi skal ikke undervurdere kompleksiteten i den prosessen vi nå går inn i. Fire institusjoner skal bli til en. Det vil kreve god ledelse og gode prosesser.

Utgangspunktet for fusjonen er godt: Vi er ikke i en tvangssituasjon. Vi gjør dette fordi vi ser store muligheter for faglig gevinst, til å skape et bedre studietilbud, bedre forskning, til å løse vårt samfunnsoppdrag på en bedre måte.

Vi må huske på at det er en betydelig forskjell i størrelse på de institusjonene som fusjoneres. Det innebærer også at det vil variere hvor mye fagmiljøene ved NTNU vil bli berørt.

Bestemmer selv framdriften

Det er også slik at vi i stor grad selv bestemmer framdriften i prosessen. Vi skal starte med å sortere ut hva som haster, og hva vi må bruke mer tid på. Noen kommer til å bruke mye av sin tid til å legge til rette for en god prosess og en god organisering av den nye institusjonen.

Men det er ikke slik at vi nå legger alt annet til side! Det er i realiteten veldig mange som ikke kommer til å merke noe til fusjonsprosessen i sin hverdag. De aller fleste kommer til å jobbe videre med sine oppgaver i fred og ro.

Flere har uttrykt bekymring for en ny virkelighet etter fusjonen. Og det er ikke slik at vi gjør dette for at det ikke skal bli forandring. Vi gjør det fordi vi skal bli en enda bedre institusjon.

Store ambisjoner

En av bekymringene jeg hører oftest, er at det vil bli mindre tid til forskning. Jeg minner om at den viktigste driveren for en ny struktur, er å øke kvaliteten i sektoren. En viktig komponent i det, er mer og bedre forskning.

Vi kommer til å ha minst like store ambisjoner om å være fremragende, både i forskning og undervisning.

Fusjonen har hatt stor oppmerksomhet på profesjonsutdanningene. Vi kommer til å være like opptatt av å styrke disiplinene.

Med andre ord: Keep up the good work!

Lederkraft

Ledersamlingen på Oppdal var en sterk påminning om den lederkraften som finnes ved NTNU. Den er det beste utgangspunktet for å lykkes med å videreutvikle NTNU etter fusjonen.

Det vi bestemmer oss for, det får vi til!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

Nettsider som lenker til dette innlegg

 1. Fusjon og forskning : Rektoratets blogg -NTNU | 16/02/2015
 1. NTNU-student sier:

  Jeg, og mange NTNU-studenter med meg, føler at vi må være så egoistiske på vegne av egen utdanning at vi lurer på hvorfor en så solid institusjon som NTNU skal slå seg sammen med ulike høgskoler som har flere tekniske utdanningsprogram med fritt inntak. Vi er redde for at dette vil svekke verdien av et NTNU-vitnemål og verdien av den innsatsen og den store arbeidsmengden som legges ned av dagens NTNU-studenter.

 2. NTNU-studinne sier:

  Hvorfor skal NTNU slå seg sammen med høyskoler som har fritt inntak når siving krever minst 50 poeng? dette her vil svekke NTNUs verdi….. NTNUs varemerke er sivilingeniør-utdanningen. Hvorfor svekke dette ved å slå seg sammen med dårlige høyskoler…

 3. HiG-student sier:

  Nå er vel kvalitet viktigere enn verdien av et NTNU-vitnemål. Hva man sitter igjen med er viktigere enn å ha et fint papir.

  «Ingeniørstudiet som får høyest karakter av studentene er Bachelor i drift av nettverk og datasystemer ved Høgskolen i Gjøvik.
  Studiet skårer høyt på kvaliteten på tilbakemeldingene på eget arbeid, og tilbakemelding og oppfølging » [1].

  I tillegg mottar HiG mer forskningsmidler fra EU, enn nesten alle høgskoler tilsammen. Det er også et av verdens største forskningsmiljøer innen informasjonssikkerhet.

  …å kalle dette en dårlig høyskolen er vel å ta i?

  [1] http://www.tu.no/karriere/2014/01/31/dette-er-landets-mest-fornoyde-ingeniorstudenter

 4. NTNU-student sier:

  I have no comment on the quality, or good or bad of any school. But it seems that NTNU leaders learn a lot from the Chinese universities. I respect that every university and university colleague has their strong and weak points. But do you really think that by combining all the schools as one, bigger means stronger? I have not seen any success in the hundreds of Chinese cases up to now. In contrast, why don’t you learn more from MIT? It has only a bit more than 10k students but always considered as the best technical university in the whole world.

Toppen