Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Starten på en kulturendring

Åpen mattelab er en av mange vellykkede tiltak det første året med innovative utdanningsprosjekter.

Åpen mattelab er en av mange vellykkede tiltak det første året med innovative utdanningsprosjekter.

Denne uken feiret vi en aldri så liten milepæl for  utdanningen på NTNU. Mandag markerte vi ettårsdagen for innovative utdannings-prosjekter. Det skjedde på et seminar der alle delte erfaringer om hvordan 2014 hadde vært. En viktig dag for norsk utdanning, skrev rektor Gunnar Bovim i januar, da det ble kjent hvilke prosjekter som skulle settes i gang.  Uttalelsen ble forsterket i dag, da prosjektene løftet fram sine første erfaringer.

Åpen mattelab

Mats Ehnstrøm fortalte at 1600 førsteårsstudenter i matematikk har fulgt et nytt opplegg, der åpen mattelab med veiledning og hjelp har vært en nøkkelaktivitet. Flere titalls videoer er laget. Nå er planene lagt for Matematikk 2. Kombinasjoner av ulike læringsaktiviteter er framtida for å sikre at flere studenter oppnår læringsutbytte. Følgeforskning skal vise hva som gir best læring.

Økt kompetanse gull verdt

Prosjektil og Heidi Brøseth utfordrer ti institutter ved NTNU til å tenke nytt i emner som inngår i innovativ lektorutdanning. Det gir utfordringer både til instituttledelse og faglærere, men også økt kompetanse som blir gull verdt. Det blir mange involverte i dette i 2015. Virtuelle kjemiske rom kombinerer video og laboratorieundervisning, kobler teori og praksis. Hilde Lea Lein er prosjektleder, og lovende piloter blir implementert for fullt i flere kjemiemner på NT-fakultetet i 2015.

Smart læring

Smart læring med prosjektleder Arne Krokan  og medarbeidere, har vært i gang med nytt kurs for hundretall deltakere i høst. Målgruppen har primært vært lærere i norsk skole. MOOC og emnet gir deltagere innsikt i nye verktøy og digitale tjenester som gir smartere samarbeid. Men bursdagsfeiringen stoppet ikke med dette. NTNU utvikler nå Video for kvalitet, der Jonas Person  ser på optimale måter å lage gode videoer både i matematikk, fysikk, kjemi. Dette er tett koblet til prosjektene som allerede pågår.

Søknaden klar

Neste gang det kommer en SFU-utlysning hos NOKUT, skal vi være med. Gro Rødne i prosjektet TransArk har planene klare for en søknad om fremragende arkitektutdanning. Det lover godt! Om ikke dette var nok, har også Guttorm Sindre planer om å søke neste gang,  med IT i utdanning. 2-IT er et fyrtårn i IMEs satsning på utdanning.

Avisdebatt

Dette er starten på en kulturendring. Disse prosjektene ligger i front hos oss, og jeg er veldig fornøyd og stolt over at vi er i gang. Undervisningen vil helt sikkert endre seg med økt kunnskap om hva som gir god læring. Dette vil vi helt sikkert høre mer om i 2015. Jeg gleder meg! Avisdebattene er allerede godt i gang.  Vi går inn i en ny tid for universiteter og høgskoler.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Toppen