Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Nyskapingstanken brer seg på hele NTNU

Så godt som alt som gjøres på Fakultet for arkitektur og billedkunst, kan sies å være nyskaping, skriver Johan Hustad.

Så godt som alt som gjøres på Fakultet for arkitektur og billedkunst, kan sies å være nyskaping, skriver Johan Hustad.

En gang i året tar rektoratet og våre rådgivere runden til alle fakultetene. Hele hensikten er å bli enige om noen mål for det enkelte fakultet og å evaluere aktiviteten i året som har gått.

Som prorektor for nyskaping har jeg min frekvens ikke bare innstilt på nye ideer til produkter og prosesser som selvsagt er viktig, men også om andre nyheter om innovasjon og nyskaping på en slik dialogrunde. Etter den siste runden i høst ble jeg oppstemt.

Nyskapingstanken brer seg

Grunnen til det, er at nyskapingstanken virkelig brer om seg på hele universitetet. Ei stund nå har utspring av nye bedrifter eller nye teknologier kanskje først og fremst kommet fra NT, IVT og IME.  Med entreprenørskole og TTO, er opplegget designet for det.

Vi gleder oss stort over TTOs salg av  Mobitroll/Kahoot! for 11 millioner kroner. Det viser at bedriften står støtt på egne bein og det gir penger i kassa til å satse på nye bedrifter.

Dette er et helt nytt og spennende fugletittertårn installert i Rindal, utviklet på Fakultet for arkitektur og billedkunst. Vi fikk også se bilde av ei mikrohytte året før. Så godt som alt som gjøres på dette fakultetet kan sies å være nyskaping, men det kommer ikke inn i TTO. Men kanskje kan også slike nyskapinger bli butikk? Kanskje er det noen der ute som vil begynne å produsere mikrohytter eller fugletittertårn?

Denne høsten er det skrevet under en samarbeidsavtale med Trondheim kommune. Avtalen innebærer at Trondheim blir et internasjonalt bylaboratorium for bruken av tre som byggemateriale.

Kinofilm og global helse

I midten av november kunne vi lese i Adresseavisen om en unik kinopremiere i Trondheim. Trondheimsfilmen «Utburd» er den første spillefilmen laget av studenter, som vises på kino. Filmen har også banet vei for en ny mentorordning mellom NTNU og Midtnorsk Filmsenter.  Et flott eksempel på nyskaping fra HF-fakultetet.

På SVT og DMF fikk vi høre spennende historier om feltarbeid i Malawi.  Global Helse er satsningsområder fremover og der er det behov for nye løsninger og god entreprenør ånd.

Handler om tenkemåte

Dette er tilfeldige eksempler og det er ikke de som er viktigst her. Det er kulturen og tankemåten bakom. Jeg ble veldig oppløftet av å oppleve at de fakultetene vi ikke har greid å få til en god nok  kommunikasjon rundt dette med nyskaping med, nå har fått øynene opp.

Jeg opplever en mye større interesse, fordi vi også begynner å snakke om andre ting enn bare nye produkter og prosesser. Vi snakker om ny praksis. Kan pedagogikk for eksempel, etablere ny praksis i skolen? Kan resultater av vår forskning, føre til en ny praksis innen offentlig sektor?

Det handler om en måte å tenke på og om å definere seg sjøl inn i begrepene.

Dele og inspirere

Nå forsterker vi diskusjonen om hvordan vi kan forbedre kontakten mellom vår TTO og forskerne på NTNU. Hvordan dele informasjon i den hensikt å inspirere hverandre og øke idetilfanget fra forskninga vår?

Det å jobbe med innovasjons- og entreprenørskaps-kulturen ligger hos alle bare vi blir utfordret på det. Nye tanker, ny praksis, nye ideer.

Det er alltid viktig at de forskjellige fagmiljøene lager sin egen definisjon av nyskaping, innovasjon og entreprenørskap. Det var det arkitekt så fint hadde gjort: Vi skal gjenreise estetisk autoritet i samfunnet.

Utvikle innovasjonsbegrepet

Det at vi utvikler innovasjonsbegrepet til også å bety ny praksis, gjør at vi blir mer opptatt av hva skal vi bruke forskningsresultater til, utover det å skrive en ny publikasjon. I den teknologiske del av universitetet er vi vant til å tenke prototyper.

Nå ser jeg for meg at vi kan prototype i en klasse, en avdeling i en organisasjon eller i en organisasjon. Vi NTNUere utfordrer studentene våre til å tenke ny praksis, til å tenke nye tanker om at ting kan gjøres annerledes i morgen, enn det som blir gjort i dag.

Det å høre om så mye ny praksis fra hele bredden av fagområder, gjorde en prorektor for nyskaping  oppstemt. Det er en god følelse!

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen