Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Et kjempeløft for forskning og nyskaping

Representanter for de nye SFIene møtte NTNU-ledelsen til en uformell markering mandag.

Representanter for de nye SFIene møtte NTNU-ledelsen til en uformell markering mandag. (Foto: Anne K. Dahl, NTNU)

NTNU har fått fem nye sentre for forskningsdrevet innovasjon – SFI. Det er strålende, og jeg vil gratulere de nye sentrene med seieren i en meget hard konkurranse. I denne tredje SFI-runden, mottok Forskningsrådet hele 57 søknader – det er ny rekord.

De fem nye SFI-ene er Centre for Advanced Structural Analysis (CASA); Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries; Subsea production and processing (SUBPRO); Metal Production og Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI). De to første er en videreføring av dagens SFI-er.

NTNU med i 14 av 17

I tillegg til de fem SFI-ene NTNU er vert for, er vi involvert i ni andre sentre. Det store bildet er med andre ord at av tildelingen på 17 sentre, er vi inne i 14. Det er en sterk anerkjennelse til den forskningen som skjer i de involverte fagmiljøene – forskning som på hvert sitt område er i høy internasjonal klasse. Det forteller også at vi lykkes på det området SFI-ordningen er ment å styrke; innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning og kompetanseutvikling, i et nært samarbeid mellom næringsliv og fremstående forskningsmiljøer.

Millioner i støtte

SFI er et viktig virkemiddel for å realisere NTNUs hovedprofil. For de forskningsmiljøene som får støtte, gir dette muligheten til langsiktig kompetanseoppbygging, og å videreutvikle forskning på et høyt internasjonalt nivå i nært samarbeid med næringslivet. I alt får de 17 sentrene ca. 1,6 milliarder kroner av Forskningsrådet over åtte år. Det er foreløpig for tidlig å si hvor mye som tilfaller det enkelte senter, men de kan antagelig regne med i størrelsesorden rundt 12 millioner årlig. Beløpet skal matches med et tilsvarende beløp fra samarbeidspartnerne i næringslivet og vertsinstitusjonene, slik at satsingen totalt blir det dobbelte. Det er også viktig å huske at en slik tildeling som SFI, på ingen måte en «endestasjon» – tvert imot. Erfaringen viser at nasjonal forskningsfinansiering i stadig større grad er et virkemiddel for å vinne også de internasjonale konkurransene, ikke minst i EU.

Muligheter for næringslivet

SFI-ordningen gir også næringslivet mulighet for større langsiktighet i sin satsing på forskning. Det er derfor ikke bare forskningsmiljøene som har grunn til å feire, men også de samarbeidspartnerne som er involvert. Jeg vil også gratulere SINTEF med tildelingen av fire nye sentre. Til sammen gir dette et løft for satsingen på nyskaping ved NTNU og SINTEF, som vil merkes meget godt i årene som kommer.

Nesten nå –  neste gang toppen

Sist, men ikke minst: En stor takk også til dere som denne gangen ikke nådde helt opp. Vi er i ferd med å etablere en praksis på NTNU for å støtte opp økonomisk også de som nesten når opp. Hensikten er å stimulere til å ytterligere satsing, med mål om å gå helt til topps i neste runde.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Toppen