Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

God studieprogramledelse – for en bedre verden

Studieprogramledere på lederutviklingsseminar. F.v. Arne Wibe, Jarl Strømdal, Peter Berg, Tale Guldal og Karin Roeleveld. (Foto: Marte Mostervik/NTNU.)

Studieprogramledere på lederutviklingsseminar. F.v. Arne Wibe, Jarl Strømdal, Peter Berg, Tale Guldal og Karin Roeleveld. (Foto: Marte Mostervik/NTNU.)

I dag har rektor og jeg hatt gleden av å delta på første samling i NTNUs lederutviklingsprogram for studieprogramledere.

Ikke bare er det er første samling – det er også første gang våre studieprogramledere får et slikt tilbud.

Mange grensenitt, lite myndighet

Studieprogramlederrollen oppleves av mange i sektoren som både uklar og utfordrende, med mange grensesnitt og lite myndighet.

De siste årene har det imidlertid vært en utvikling av forståelsen av rollen og viktigheten av god studieprogramledelse for å utvikle gode studieprogram.

Målet med programmet er derfor å bidra i å utvikle en felles, omforent basis for god studieprogramledelse på NTNU. Det skal gi deltakerne kunnskap om ledelse generelt og studieprogramledelse spesielt. Hvordan sette tydelige mål, motivere de man jobber sammen med og drive prosesser fremover på en god måte? Hvordan utvikle kvalitet i studieprogram slik at våre studenter får et godt læringsutbytte med seg på sin vei videre? Hva kjennetegner et godt studieprogram og hva er studieprogramlederens handlingsrom?

NTNU-pilot

Dette er altså første gang NTNU gjennomfører et tilbud som er spesifikt rettet mot våre studieprogramledere. I så måte blir dette en NTNU-pilot og vil være et grunnlag for å vurdere hva slags tilbud NTNU bør ha på dette området framover.

Nå er vi altså i gang, og det var flott og inspirerende å møte så mange engasjerte studieprogramledere i dag! Selv om mange opplever utfordringer i rollen, uttrykker dere glede over å jobbe i samspill med andre undervisere og tett på studentene, over å få formidle ny forskning og å skape noe nytt.

Dere som er studieprogramledere er svært viktige for våre studenter, for NTNU og for samfunnet. NTNU trenger engasjerte og utviklingsorienterte studieprogramledere for å kunne tilby studieprogram som gir våre studenter kunnskap til å utvikle en bedre verden.

Lykke til med lederutviklingsprogrammet, og i å ta bruk kunnskapen i hverdagen!

Stikkord: , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen