Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Bedre arbeidsmiljø – for at du skal kunne blomstre i jobben

Arbeidsmiljø spenner bredt ved NTNU. (Foto: Per Henning og Per Harald Olsen, NTNU)

Arbeidsmiljø spenner bredt ved NTNU. (Foto: Per Harald Olsen, NTNU)

 

I dag fikk jeg epost med lenke til NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse. Det har vel også du gjort? Jeg vil innstendig oppfordre deg til å svare på den.

Jeg stiller ofte kontrollspørsmålet om det vi gjør fremmer NTNUs strategi. Gjør det det, skal vi fortsette, gjør det det ikke, skal vi la være. Etter mitt syn er det minst tre grunner til at vi skal fortsette med arbeidsmiljøundersøkelser ved NTNU.

Blomstre i jobben

På overordnet nivå er arbeidsmiljøundersøkelsen et strategisk verktøy for å fremme NTNUs verdier og mål. Skal vi nå våre mål, må vi ha det bra på jobben. Ved å være «omtenksom og respektfull» legger vi et fundament for å kunne blomstre i jobben og være «kreative, konstruktive og kritiske».

Faktagrunnlag for prioriteringer

Arbeidsmiljøundersøkelsen fungerer også som et lederverktøy i NTNUs organisasjonsutvikling. Det gir oss som ledere et faktagrunnlag å jobbe ut fra når vi skal prioritere hvor vi skal sette inn kreftene. Det bør være en like naturlig del av lederjobben å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser som å gjennomføre faglige utviklingsprosesser.

Det er også viktig å tenke på undersøkelsen som en prosess. I høst har vi jobbet med forankring av undersøkelsen blant tillitsvalgte og verneombud. Nå er vi i gang med spørreundersøkelsen blant ansatte. Før påske skal alle ha gjennomført oppfølgingsmøter og laget tiltaksplaner. Før sommeren skal vi gjøre opp status for oppfølging av tiltak og erfaringer med prosessen.

Helsefremmende arbeidsplass

Arbeidsmiljøundersøkelsen er også et HMS-verktøy for å utvikle en helsefremmende arbeidsplass i henhold til arbeidsmiljøloven. Vi bruker undersøkelsene til systematisk kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet og til dokumentasjon av forbedringsarbeidet som gjøres.

Etter arbeidsmiljøloven har vi som ansatte en medvirkningsplikt; Derfor oppfordrer jeg alle til å delta i undersøkelsen og forventer at alle bidrar i oppfølgingen av den. Verneombudene skal også involveres. De er de ansattes talerør og verdifulle rådgivere for oss som er ledere.

Hvis du som ansatt mener at viktige arbeidsmiljøutfordringer ikke har blitt fulgt opp, bør du ta det opp med verneombudet slik at de kan følge opp saken i verneombuds- og lederlinjen. Hvis det handler om personkonflikt/trakassering, bør du benytte NTNUs varslingsrutiner eller søke hjelp hos bedriftshelsetjenesten for da er ikke arbeidsmiljøundersøkelsen den rette arenaen.

 Læring og forbedring fra gang til gang

I planleggingen av årets undersøkelse har vi lyttet nøye til de rådene vi har fått fra ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte etter forrige runde.

En viktig lærdom er at vi må få økt fart i gjennomføringen. Denne gangen skal alle ha gjennomført oppfølgingsmøter og laget tiltaksplaner før påske. Tydeliggjøring av lederansvaret er også et viktig grep. Leder har ansvar for forberedelse og oppfølging av undersøkelsen på sin enhet. Linjeledelsen skal også på banen slik at lederne ikke blir stående alene, men kan inspirere og støtte hverandre. Selve spørreundersøkelsen har dessuten blitt vesentlig forbedret basert på innspill fra NTNU.

På rett spor

Arbeidsmiljøundersøkelsen handler om hvordan vi vil ha det i arbeidsmiljøet på vår enhet. Lær av erfaringene fra sist. Noter forbedringer til neste gang. Det tar tid å bygge en organisasjonskultur der arbeidsmiljøundersøkelser er en naturlig del av virksomheten. Jeg er glad for at ledere, tillitsvalgte og verneombud sier at vi er på rett spor, og jeg håper at også ansatte vil oppleve årets prosess som et steg i riktig retning.

Selv kommer jeg til å bruke undersøkelsen i utvikling av min egen ledergruppe, det vil si dekaner, prorektorer og direktører. Jeg forventer at de svarer ærlig på spørsmålene, og at de bruker hele skalaen når de svarer. Bare på den måten kan jeg få et realistisk bilde av hvordan de opplever samspillet med meg som leder, og hva vi ellers bør ta tak i for å få ledergruppen til å fungere enda bedre.

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,

Toppen