Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Nå er vi CERN-inkubator

Som tredje universitet i verden, er NTNU blitt CERN-inkubator.

Som tredje universitet i verden, er NTNU blitt CERN-inkubator.

Nylig var jeg så heldig å få undertegne en historisk avtale på vegne av NTNU. Avtalen innebærer at vi nå er CERN-inkubator. Det betyr at teknologi fra CERN kan tas til NTNU for å videreutvikles kommersielt. Dette er en stor anerkjennelse for den jobben vi gjør her, og ikke minst er det en stor anerkjennelse for studentene våre og kvaliteten på arbeidet deres.

Kollisjon i lysets hastighet

Som vel de fleste vet, så er CERN den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning. Fra senteret i Sveits arbeider fysikere og ingeniører for å undersøke den grunnleggende strukturen i universet. De bruker verdens største og mest komplekse vitenskapelige instrument for å studere hvordan partikler opptrer og kolliderer med hverandre nært på lysets hastighet.

CERN ble grunnlagt i 1954. Laboratoriets partikler akselereres og sirkulerer i en bane som krysser den sveitsisk-franske grensen i nærheten av Geneve. Det var en av Europas første samarbeidsprosjekter og har 21 medlemsstater. Norge  bidrar med 128 millioner kroner til CERN hvert eneste år.

Samarbeid siden 2008

NTNU og CERN etablerte en samarbeidsavtale i 2008 som bestod av to elementer: Teknologistudenter og deres opphold ved CERN, samt testingen Entreprenørskolens 30 studenter gjør for å se om disse har et potensiale for å lage kommersielle produkter eller tjenester.

Til og med 2013 var 23 teknologier testet og 115 studenter involvert. I år er det 32 studenter der som skal teste tre ulike utvalgte teknologier.

Studenter kommersialiserer CERN-teknologi

To ganger tidligere har NTNU-studenter fått tillatelse til å ta i bruk teknologi fra CERN til videre kommersialisering.

Tind Technologies var første selskap i verden som inngikk samarbeidsavtale med forskningsorganisasjonen CERN. Bak Tind står seks masterstudenter ved NTNUs  Entreprenørskole og datateknikk. Tind leverer dataløsninger som sikrer digitale verdier for framtida. De bruker en software som er utvikla på CERN. Den skal ta vare på og tilgjengeliggjøre forskningsrapporter og publikasjoner. Kundene er store  forskningsorganisasjoner og store organisasjoner som FN.

Alt er mulig!

Dette er tredje gang jeg besøker CERN. Det er alltid inspirerende å treffe studentene våre der nede.

Jeg blir opprømt over å registrere den interessen de faglige ved CERN legger for dagen for våre studenter, og for det solide arbeidet de gjør.  NTNU er det tredje universitetet i verden som har status som CERN-inkubator. Dette skjer bare kort tid etter at NTNU og Norge har fått Nobelprisen i medisin. Det er bare helt fantastisk og gir en følelse av at alt er mulig.

 

Stikkord: , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen