Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Alumnitreff i Toronto

NTNU-alumner i Canada og NTNUs deltakere møttes til idedugnad under Transatlantic Science Week i Toronto.

NTNU-alumner i Canada og NTNUs deltakere møttes til idedugnad under Transatlantic Science Week i Toronto.

I disse dager deltar jeg på Transatlantic Science Week i Toronto. Arrangementet fikk en særdeles hyggelig og nyttig start for NTNU-delegasjonen. Søndag kveld var nemlig NTNU-alumner fra Canada og deltakerne fra NTNU samlet til et felles uformelt treff og idédugnad om hvordan NTNU kan bli et enda bedre universitet.

Idedugnad

Mange ideer strømmet på, og det var ikke bare jeg som hadde utbytte av samlingen; det virket som det ble en inspirerende kveld for alle de femten deltakerne. Stimuler nysgjerrigheten hos studentene, la studentene i større grad få velge tema for sin masteroppgave, styrk alumni-organisasjonen, synliggjør verdien av en ph.d, stimuler mer nasjonal konkurranse innen teknologiutdanning og -forskning og finn et kraftfullt slagord for NTNU, var noen av innspillene som kom gjennom idédugnaden.

Dette er fjerde gang jeg får mulighet til å møte våre internasjonale alumner når jeg er på reise. Tidligere har jeg møtt alumner i Washington, Berlin og Kyoto, og det har vært like spennende hver gang.

Åpen dialog

Jeg er opptatt av at vi skal ha en åpen dialog med våre alumner. Jeg ser på dem både som NTNUs beste ambassadører og våre kritiske venner.  Ikke minst kan alumnene gi oss nyttige tilbakemeldinger som vi kan bruke til å sikre at utdanningsprogrammene opprettholder et høyt nivå og er relevante for samfunnet. I tillegg stiller de opp som gjesteforelesere og de tilbyr praksisplasser for våre studenter.

Unik mulighet

Til sammen er mer enn 30 000 medlemmer registrert i NTNU Alumni. Gjennom dette nettverket har vi en unik mulighet til å samarbeide med arbeids- og næringslivet over hele verden. Den muligheten skal vi ta godt vare på framover!

På bildet er alumnene og NTNUs deltakere samlet.

Foran f.v. Nina Langli, student ved Copenhagen Business School og gjest ved den norske ambassaden i Washington DC; Line Lomheim, NTNU-alumnus med siv.ing. i miljøteknologi, nå forsker ved Centre for Applied Bioscience an Bioengineering ved Univ. i Toronto; Kate Clark, NTNU-alumnus med master i globalisering ved geografisk institutt, nå forskningsassistent ved Canadian Business Ethics Research Network; Jaya Thomlison, NTNU-alumnus fra Toronto, nå ansatt i Trondheim kommune, i rådmannens fagstab, kultur og næring.

Bak f.v. professor Thorbjørn Ekman, IET; professor Egil Tjåland, inst. leder, IPT; professor Ingvald Strømmen, dekan IVT; prosjektleder Atle Minsaas, MARINTEK; professor Harald Ellingsen, instituttleder IMT; Tore Bjørnar Stenbock, NTNU-alumnus med siv.ing fra teknisk kybernetikk, nå Telecom Director i Toronto; Paul Ege, NTNU-alumnus med ph.d i Chemical Engineering, nå Fluidization Engineering Manager ved Reactech Process Development; Kristian Valen-Sendstad, NTNU-alumnus med siv.ing fra energi-, prosess- og strømningsteknikk, nå postdoc ved Biomedical Simulation Laboratory, Univ. of Toronto; Einar I. Gustafson, NTNU almnus og ansatt som rådgiver ved den norske ambassaden i Washington DC og NTNU-rektor Gunnar Bovim.

Stikkord: , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen