Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Trivsel gir mestring – takk til frivillighetskulturen!

Av 15/09/2014 i Studenter, Utdanning
Fadderuka står sentralt i frivillighetskulturen, og har stor betydning for trivsel og mestring senere i studiet. (Foto: NTNU Info/Glen Musk)

Fadderuka står sentralt i frivillighetskulturen, og har stor betydning for trivsel og mestring senere i studiet. (Foto: NTNU Info/Glen Musk)

Årets fadderuker og opptaket til linjeforeningene er snart avsluttet for denne gangen. I år har vi sett mange gode tiltak for å inspirere og inkludere nye studenter i Trondheims mangfoldige studentmiljøet.

Takk!

Jeg vil herved rette en stor takk til alle som har gjort en innsats for at våre studenter skal føle seg velkommen og en del av studiekulturen ved NTNU.

Et av de vellykkede arrangementene var faddervakt, hvor også rektor bidro med sin dugnadsinnsats.  Innsatsen studentene legger ned i studentfrivillig arbeid som Fadderuka og linjeforeningsarbeidet står det all respekt av.

Trivsel gir mestring

Studentenes helse og trivselsundersøkelse SHOT-2014  som nylig kom ut, viste nok en gang at en trygg og inkluderende start på studietilværelsen gir et meget godt utgangspunkt for å lykkes som student.

Det er ingen overraskelse at trivsel gir grunnlaget for god mestring i studiene. Tallene  fra SHOT-2014 viste at NTNU har  landets høyeste deltakelse i fadderordningen, 88% mot 79% på landsbasis.

Linjeforeningene rapporterer om svært høy deltagelse i forbindelse med opptak av nye studenter.

 Fantastisk frivillighetskultur

NTNU har en fantastisk frivillighetskultur med utallige studentorganisasjoner . Linjeforeningene jobber hele året med tiltak for at studenter på de forskjellige  studieprogrammene skal bli bedre kjent med hverandre, få venner og felleskap. Gode sosiale relasjoner gir bedre studiemestring.

Opptaksprøvene hver høst er et av mange arrangement som gjerne blir trukket spesielt fram av mediene. I vårt møte med linjeforeningslederne i forrige uke fortalte studentene oss hvordan de selv er opptatt av at studentene skal føle seg velkomne og inkludert i linjeforeningene. Gjennom å evaluere arrangementene får de tilbakemeldinger på hvordan studentene selv oppfatter det og hva som bør endres til neste gang.

Alle kan bli medlem

Det er viktig å understreke at alle kan bli medlem av linjeforeningen, selv om de ikke er med på opptaksprøver. Studentene er også opptatt av at opptaksprøvene skal være inkluderende og ta hensyn til mangfoldet blant studentene ved NTNU. Ikke minst er de opptatt av hvordan arrangementene oppfattes både eksternt og internt.

NTNUs ledelse og linjeforeningene har et felles mål: At alle studenter, uavhengig av bakgrunn, skal oppleve en god start på studenttilværelsen, og et inkluderende, trygt og godt studiemiljø. Vi samarbeider for at Trondheim skal være landets beste by å studere i på alle måter.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen