Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Skipsmodelltanken – visjonær verdiskaping i 75 år

SkipsmodelltankenVisjonære tanker om utnyttelse av havrommet skapte teknologihistorie i 1939, da skipsmodelltanken på Tyholt ble åpnet. 75 år senere er ressursene i havet er viktigere for vår velferd og verdiskapning enn noen gang før. Det samme er visjoner og gjennomføringskraft.  

I dag er det 75 år siden Skipsmodelltanken ble offisielt åpnet. Jubileet ble feiret i forrige uke, blant annet med et fagseminar preget av visjoner så vel som ambisjoner.

Visjonært og ambisiøst

Det var også evnen til å tenke visjonært og ambisiøst som kjennetegnet NTH-professor Hans Mørch og hans kolleger, da de allerede i 1913 tok initiativ til å få bygget en skipsmodelltank i Trondheim. Det var et skjellsettende initiativ, ikke bare for forskingen og teknologiutvikling, men for Norge som nasjon.

Som vi vet; utnyttelse av havrommet har vært avgjørende for verdiskapningen og velstandsutviklingen i Norge. Det tok riktignok mange år med utredninger og planlegging før visjonen ble realisert 26 år senere, i 1939. Det innebar også en interessant finansieringsløsning, basert på offentlig/privat partnerskap mellom skipsredere og Stortinget.

Historisk perspektiv

Det er egentlig ganske utrolig å tenke på at den skipsmodelltanken som ble påtenkt i 1913, og innviet i 1939, er i bruk den dag i dag. Det gir et visst historisk perspektiv at en av de første skipsmodellene som ble testet i tanken, var en modell av det berømte vikingskipet Gokstad. Etter den tid har jeg blitt fortalt at mer enn 3000 skipsmodeller og 1250 propeller er blitt bygget og testet ved laboratoriene til MARINTEK.

Nasjonal infrastruktur

Det var selvsagt ingen tilfeldighet at den nasjonale infrastrukturen for marinteknologi ble etablert i Trondheim. NTH var etablert som nasjonens teknologiske tyngdepunkt. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som ble stiftet allerede i 1760, var også med på å gi Trondheim tyngde som landets hovedstad for naturvitenskap og teknologi, en posisjon som ble ytterligere forsterket da NTH i 1950 opprettet SINTEF, for å fremme teknologisk og industriell forskning.

I kjølvannet – bokstavelig talt – av etableringen av Skipsmodelltanken, er det ved MARINTEK og NTNU Institutt for marin teknikk vokst fram et fagmiljø for marinteknisk forskning og utvikling som er internasjonalt ledende.

Ved et jubileum er det naturlig å se seg tilbake, og det er viktig. Jeg er glad for at vi er like opptatt av å se framover. Og for at ambisjonene er like store som de var i 1913.

Viktig for verdiskapning

Forvaltning og utnyttelse av havrommets ressurser vil med stor sannsynlighet være like viktig for vår verdiskapning, velferd og ikke minst vår internasjonale konkurranseevne i framtiden, som den har vært fram til i dag. Vi vet kanskje ikke akkurat hvilke ressurser som vil være de viktigste, men vi vet at vi trenger ny kunnskap og teknologiutvikling.

Framtidens marintekniske kunnskapssenter

Det er bakgrunnen for planene om å etablere det som kalles fremtidens marintekniske kunnskapssenter – Ocean Space Centre. Planene om OSC er like visjonære og ambisiøse som planene om Skipsmodelltanken var i sin tid. De er også like viktige!

Det er lov å håpe at våre myndigheter også denne gangen ser viktigheten av å samle gode krefter, få på plass en finansiering og realisere planene. Og det kan gjerne ta kortere tid enn 26 år!

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

 1. Azade sier:

  Hei Rektor!
  Veldig bra skrevet, takk.
  Ny kunnskap og teknologiutvikling er alltid skatten for menensker:-)
  Ønsker Ocean Space Centre blir åpen i 2020:-)
  Alt godt

Toppen