Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

NTNU er klar for et lærerløft!

Norge må utdanne 60 000 nye lærere innen 2030 - NTNU er klar til å bidra. (Foto: NTNU SA, Arild Juul)

Norge må utdanne 60 000 nye lærere innen 2030 – NTNU er klar til å bidra. (Foto: NTNU SA, Arild Juul)

NTNUs Program for lærerutdanning, populært kalt PLU, har flyttet inn i nye lokaler på Moholt. I dag feirer vi med offisiell åpning og et spennende fagseminar.

Sammen med blant andre statssekretær Bjørn Haugstad, skal jeg delta i en paneldebatt og er oppfordret til å si noe om viktige utfordringer for norsk lærerutdanning.

Det gleder jeg meg til. NTNU er mer enn klar til å bidra til «Lærerløftet». Og det trengs!

60 000 nye lærere

SSB melder at vi må Norge må utdanne 60 000 nye lærere innen 2030 for å fylle behovet i norsk skole. Det er veldig mange!

Mener vi alvor med kvalitet i skolen, er det viktig at lærerne blir utdannet ved institusjoner med høy forsknings- og utviklingskompetanse, slik som NTNU.

De beste lektorstudentene i landet

I regjeringens 7-punktsplan for UH-sektoren er ”Økt trykk på lærerutdanning” et av tiltakene. NTNU har de beste lektorstudentene i landet, med nesten 5 i snittkarakter.

Vi har meldt til Kunnskapsdepartementet at vi har høyere ambisjoner for vår lærer- og lektorutdanning. Vi ønsker å realisere vår visjon – Kunnskap for en bedre verden – ved å utdanne flere og bedre faglig dyktige, omtenksomme og nysgjerrige lærere til den norske skolen.

Universitetsskoler

Et viktig grep er universitetsskoler. NTNU ønsker å samarbeide med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune om å etablere universitetsskoler, i første omgang en ungdomsskole og en videregående skole. Universitetsskolene vil bli en viktig arena for forskning på utdanning. Og ikke minst vil de styrke arbeidslivsrelevansen i utdanningen.

Med i SAKS-diskusjonen

Lærer- og lektorutdanningen er også et av de fire områdene vi har løftet fram i arbeidet med SAKS – regjeringens varsel om strukturendringer i sektoren. Vårt utgangspunkt er å øke kvaliteten, både hos oss på NTNU og nasjonalt.

Vi har fortsatt ikke svaret på hvordan dette best kan skje; ved å slå sammen gode miljøer ved flere institusjoner, eller ved å videreutvikle det samarbeidet som allerede eksisterer. Vi har heldigvis fortsatt tid til å tenke videre, før vi skal sende vår løypemelding til departementet den 5. november.

PLU-suksess

Program for lærerutdanning har hatt en formidabel utvikling de siste ti årene. Både antall studieplasser og antall ansatte er doblet. Forskningsinnsatsen er sterkt forbedret. Det brede tilbudet som PLU – i samarbeid med resten av NTNU – gir til studenter, lærere, skoleklasser, stipendiater, skoleledere savner sidestykke i Norge. Denne utviklingen har ikke kommet av seg selv, men som resultat av strategiske og kloke valg.

Jeg gleder meg derfor til å stå for den offisielle åpningen av nye, flotte og funksjonelle lokaler. Dette har PLU virkelig fortjent – nå er det bare å stå på videre for fortsatt suksess.

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen