Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Min sommerjobb

Science Foundation IrelandHva slags  «impact» har forskningen på samfunnet og på samfunnsutviklingen? Det spørsmålet stilles oftere og oftere i vår verden. I sommer hadde jeg som «sommerjobb» å vurdere nettopp det. For å holde oss til den engelske terminologien: I got an offer I could not resist.

Spennende

Dette virket bare så spennende å være med på dette. Jeg har vært i Dublin sammen med 10 andre professorer og næringslivsledere fra hele verden for å ta stilling til søknader om forskningsprosjekter i lys av den samfunnsmessige innflytelse de kan forventes å få. Science Foundation Ireland (SFI) ,  altså forskningsrådet i Irland, var oppdragsgiver. SFI ønsker at teknologisk forskning ikke bare skal holde høg vitenskapelig kvalitet, men også ha sterk innflytelse og relevans for å kunne bygge opp et bærekraftig næringsliv. Dette er aktualisert fordi Irland har vært igjennom en  ganske sterk økonomisk krise. Stor satsing på teknologisk forskning, utdanning og innovasjon er en god del av strategien for framtiden.

Samfunnsrelevans

Derfor hadde de oppnevnt et  Impact panel, som skulle hjelpe dem med å vurdere samfunnsmessig relevans av forskningsprosjektene. I  panelet satt det ti professorer og næringslivsledere. Vi gikk igjennom ulike søknader og hadde som oppgave å sette oss inn i en søknad hver som ble presentert  for de andre i panelet. Tema for min 600 siders søknad, var oppbygging av kunnskapsgrunnlaget og overføringsverdi innen geovitenskapen. Hva kan forskere som driver med olje og gass, lære av fagfolkene innen metaller og materialer og  innen grunnvannsressurser? Kan metodene som brukes innen disse ulike sidene av geovitenskapen, brukes på tvers? Hva har vi å vinne på kunnskapsflyt og overføringsverdi? Og hvilken innflytelse kan det få å satse på dette fagfeltet for fremtiden?

Politisk grunnlag

Dette er bare ett eksempel, men absolutt et nyttig eksempel. Før vi fikk presentert alle prosjektene, fikk vi en innføring i den irske næringspolitikken på området. Hva ville Irland oppnå, hva var det politiske grunnlaget for nærings- og  samfunnsutviklingen i Irland? Deretter fikk vi søknadene presentert og kunne stille spørsmål og konkludere på bakgrunn av det. Til sammen for de seks prioriterte søknadene som vi behandlet møtte bortimot hundre professorer fra de ulike Universitetene i Irland. So what? Det har vært veldig interessant å få innblikk i irenes tankegang og se hvordan de faktisk går fram for å få impact sterkere inn i vurderingen av nye forskningssøknader. Det er nyttig å få innblikk i hvordan de ser for seg at de skal kunne vurdere betydningen av forskningen i samfunns- og næringsliv. Dette er noe som får større og større betydning ikke bare i Irland, men i England og på kontinentet for øvrig.

Fra FoU til FoI

Det henger også mye sammen med det europeiske forskningsprogrammet Horisont 2020. Snarere enn forskning og utvikling, snakkes det nå om forskning og innovasjon.  Vi går fra FoU til FoI og ser stadig mer på mulige anvendelser av resultatene fra forskningen. Det var også  interessant å registrere at det ble satset betydelig  statlige midler, 30 millioner Euro for hvert prosjekt. Når det gjaldt næringslivsinvolvering, var det begrenset til 10 prosent av støttebeløpet i penger og 20 prosent i egeninnsats.

Sommerjobb med internasjonale kolleger

Å kunne ha sommerjobb sammen med kolleger og næringslivsledere fra USA, Canada, Finland, England, Tyskland og Nederland, var også både lærerikt og inspirerende.  Sammen lette vi etter metoder for å diskutere hvordan forskning skal komme til anvendelse og få betydning. Fremdeles er mesteparten av forskning bare målt  etter  høy vitenskapelig kvalitet og grad av publisering.  Vårt oppdrag var å vurdere hvilken betydning forskningen kan få for nærings- og samfunnsutvikling. Jeg har sittet i mange komiteer som har vurdert vitenskapelig kvalitet og forskningsprogrammer både nasjonalt og internasjonalt, men ikke vurderingskriterier basert på Impact. Så dette var en ny erfaring og en spennende opplevelse.

Irland vs Norge

Irland er et lite land. Likt Norge på mange måter.  Ingen av disse tankene er nye eller fremmede for oss her på berget. Men kraften i arbeidet og systematikken i det, er det. Jeg ser ikke bort i fra at forskning også i Norge i enda større grad i framtiden vil bli målt på  samfunnsmessig Impact i tråd med hva som gjøres i England, Irland, Tyskland og Nederland og i Horisont 2020.

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen