Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kunnskap for et bedre miljø

NTNU har som mål å bli et bærekraftig universitet. (Foto: Mentz Indergaard, NTNU Info)

NTNU har som mål å bli et bærekraftig universitet. (Foto: Mentz Indergaard, NTNU Info)

NTNU har en miljøambisjon. Nå bretter vi opp ermene og tar joggeskoene på for å nå den, også på hjemmebane.

Et universitet som strekker seg etter visjonen «Kunnskap for en bedre verden», stiller høye krav til seg selv, og må også tåle å bli gått etter i sømmene.

Hvordan bidrar vi egentlig til å gjøre verden til et bedre sted? Vi har som mål at alle studenter som uteksamineres fra NTNU, skal ha gode verdier og grunnleggende kunnskap om bærekraftig utvikling. Så mener vi vår forskningsaktivitet leverer store bidrag, ikke minst innenfor bærekraftig samfunnsutvikling, energi, helse og havromsvitenskap.

NTNUs miljøambisjon

Men ambisjonen om kunnskap for en bedre verden strekker seg ut over undervisning og forskning. Den omfatter også hvordan vi driver vårt eget universitet. Som arbeidsplassen til 7000 ansatte og 23 000 studenter, skal NTNU være en viktig pådriver i arbeidet med å finne bærekraftige løsninger.

I miljøambisjonen som vi vedtok i 2012, sier vi at NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskningen i egen praksis for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet.  Nå bretter vi opp armene for å innfri ambisjonen!

Vi har satt konkrete mål for energibruk, avfallsmengder, transport og innkjøp.

NTNUs klimaregnskap for 2013 viser at NTNU forårsaker utslipp tilsvarende nesten 100 000 tonn CO2-ekvivalenter, en svak nedgang fra 2012. Som en del av miljøambisjonen jobber vi systematisk med flere tiltak, blant annet for å redusere energiforbruket.

Mindre bilkjøring, mer sykling

Enkelte tiltak foregår i det stille, mens andre får langt mer oppmerksomhet. Å fjerne gratis parkering på campus fra 1. september, er nok av det oppmerksomhetsskapende slaget.

Samtidig gjør vi det enklere å bevege seg miljøvennlig til og fra jobb ved å sette opp flere sykkelskur og planlegge flere garderober. Sammen med AtB jobber vi også for et bedre busstilbud til, fra og mellom campusene.

Kaste mindre, sortere mer

Nylig har flere av NTNUs ansatte, studenter og besøkende testet et nytt system for kildesortering av søppel på campus. Når resultatene fra testen blir klare i løpet av høsten, utvides systemet til hele NTNU, slik at vi når målet om at 85 prosent av søppelet vårt skal være sortert.

Vi skal også skape mindre søppel ved å kjøpe inn færre produkter, og gjenbruker nå møbler gjennom en løsning som ligner på Torget til Finn.no.

Miljøvennlig handel

NTNU handler årlig for en milliard kroner.  Det finnes med andre ord et enormt potensial for å påvirke leverandørene våre i miljøvennlig retning.

Vi ønsker at 80 prosent av våre leverandører skal være miljøsertifiserte, og for noen typer varer ønsker vi at så godt som alt skal være miljømerket.

For å styrke arbeidet med ansvarlige innkjøp, er NTNU medlem i Initiativ for etisk handel  som fremmer ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Hvordan utvikle et bærekraftig campus?

NTNU spiller på lag med MIT, Yale og over 60 andre universiteter i verden gjennom The International Sustainable Campus Network (ISCN) for å lære mer om hvordan vi skal utvikle bærekraftige campus. I nettverket utveksles informasjon, ideer og beste praksis om hvordan bærekraft kan integreres i den daglige driften og i forskning og undervisning.

I takt med den kunnskapsutviklingen vi driver innen forskning og utdanning, vil vi lære mer om miljøvennlige campus og gjennomføre små og store tiltak. Til sammen bidrar dette til at NTNU stolt vil kunne kalle seg et bærekraftig universitet.

Og vi kan alltid bli bedre. Har du noen forbedringsforslag?

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

 1. Rene Skaflestad sier:

  Hei Gunnar,

  Flott innlegg! Det er bra at NTNU har satt som mål å utvikle et bærekraftig campus. Var selv oppe på NTNU for å delta på Technoport i april og må si at jeg merket at det var stor fokus på miljø. Hvis alle hadde tenkt slik så hadde verden vært et bedre sted.

  Mvh
  Rene
  Daglig leder@Compareking

 2. Bergljot sier:

  Kjære Gunnar,

  Flott at dere bygger nye sykkelskur med både tak og kortlås! Men synd at disse kun er for ansatte…. Kan ikke også vi 23 000 studenter få nyte godt av at ansatte ikke lenger kan parkere gratis på campus?

  Hilsen Bergljot,
  5. klasse Energi og Miljø

Toppen