Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Om kunnskap, mot og debatt

Gemini formidler forskning og tar opp viktige samfunnsspørsmål som klimaendringer.

«Det er universitetets oppgave å delta i en kunnskapsbasert offentlig debatt om viktige samfunnsspørsmål.» Slik er det formulert i NTNUs strategi, Kunnskap for en bedre verden. Å bidra med kunnskap, formidle forskning og delta i samfunnsdebatten, er en vesentlig del av vårt samfunnsoppdrag.

Som rektor er jeg opptatt av at vi skal ta denne oppgaven på stort alvor. Dels er det nyttig for den enkelte forsker å nå ut med forskningen til et bredere publikum enn den harde kjernen av vitenskapelige kolleger. Dels er vi som universitet avhengig av aktive og synlige forskere som ledd i vår omdømmebygging. Men først og fremst er det slik at samfunnet trenger vår kunnskap. Beslutningstakerne trenger et solid grunnlag for å kunne gjøre kloke og kunnskapsbaserte vedtak. Demokratiet trenger en levende, offentlig debatt der meninger brytes og «vedtatte sannheter» settes på prøve.

Ikke uten risiko

Derfor blir jeg glad hver gang noen av våre forskere kaster seg ut i samfunnsdebatten. Det er ikke helt uten risiko. Det finnes deler av offentligheten der debattklimaet er så surt at man kvier seg for å delta. Og det finnes aktører som legger seg på et saklighetsnivå hvor man ikke ønsker å bli involvert.

Likevel skal vi tørre å ta debattene. Vi skal våge å ta for oss de vanskelige spørsmålene, kontroversene, temaene der det er tvil. Selv om det betyr at vi risikerer motstand og kritikk.

Turid Worren Reenaas turte nylig å hevde en kontroversiell mening i Gemini. Turid Worren Reenaas er førsteamanuensis i fysikk og forsker på solceller. I intervjuet tar hun til orde for at det trengs noen ubehagelige tiltak for å bremse klimaendringene. Ett av tiltakene kan være en kraftig økning av bensinprisene.

Intervjuet førte til latterliggjøring. På lederplass i Finansavisen raljerer redaktør Trygve Hegnar over utspillet til forskeren, og karakteriserer forslaget som «pølsevev».

Våger debatten

Hegnar skal få snakke for seg selv. Jeg vil takke Turid Worren Reenaas, og alle andre forskere som våger debatten. Som tar samfunnsoppdraget på alvor. Og som dermed også svarer på en av utfordringene universitetene nylig fikk av De nasjonale forskningsetiske komitéene (NENT), om «i større grad være seg bevisst sitt ansvar som kunnskapsprodusent i et landskap med interessemotsetninger».

Med dette vil jeg også ønske alle en riktig god sommer. Jeg håper dere lader batteriene foran en travel høst. Det er også en form for solenergi! Og bruk gjerne noen timer i sola til å reflektere over hvilke tema DU ønsker å reise i samfunnsdebatten.

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen