Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

MOOC til Norge – på tide å skifte gir

Berit Kjeldstad overleverer Mooc-rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  Foto: Eva Tønnessen/Khrono

Berit Kjeldstad overleverer Mooc-rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Eva Tønnessen/Khrono

Mandag 16.juni hadde jeg den store glede å overlevere NOU 5/2014 «MOOC til Norge» til vår statsråd Torbjørn Røe Isaksen (@konservativ).

MOOC-utvalget (MOOC: Massive Open Online Cource)  har kartlagt utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Vi har utredet mulighetene og utfordringene de nye læringsformene og teknologiene bringer. Ikke minst har vi gitt gode anbefalinger  til myndigheter og utdanningsinstitusjoner.

Det er en rivende utvikling vi har sett det siste året, og dette er bare starten. Et eksempel er utbredelsen av antall MOOC-tilbud over hele verden som lett kan følges på nettsiden moocmap. I Norge hadde vi ett MOOC-kurs høsten 2013, fra NTNU med Arne Krokan (@arnek). Til høsten vil det kanskje bli tilbudt 10 kurs i vårt land – se www.mooc.no.

Ny kunnskap nødvendig

Nye læringsformer tas i bruk. Ny kunnskap om hva som gir god læring blir helt nødvendig.

En forutsetning for at vi skal lykkes, er at universiteter og høgskoler klarer å følge med. Utvikling av utdanning må prioriteres høyere enn vi har sett så langt. Alle gode råd som vi finner i Curt Rice (@curtrice) sin kronikk i Aftenposten forrige uke er sentrale for å lykkes. Det må bli stas å bli en god lærer på et universitet.

Våre naboland har allerede tatt grep. Universitetet i Lund, Sverige, har etablert pedagogiske akademier for de beste lærerne ved flere fakulteter. Både den tekniske høgskolen og det medisinske fakultetet har hatt denne ordningen i flere år. Helsingfors universitetet i Finland har etablert teachers’ academy  og de beste gikk gjennom nåløyet  i 2013 og 2014.

Mye å lære av våre naboland

I Norge har vi mye å lære av våre naboer. Det er en myte at gode forskningsuniversiteter ikke satser på utdanning. Lund og Helsingfors er gode eksempler.

Sammenlignet med de store i USA kommer imidlertid også Sverige til kort. Dette diskuteres av Mats Benner med flere i en utredning fra SNS – «Utbildning, forskning, samverkan. Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley?»

Skal vi følge med i den rivende utviklingen som nå skjer globalt innen høyere utdanning, må vi i Norge fylle på olje og skifte gir. Det gjelder alle utdanningsinstitusjonene. Det er ingen god strategi å bli liggende farlig etter tetfeltet allerede fra starten av. Det er ikke en god posisjon for en kunnskapsnasjon som ønsker å komme først i mål.

Stikkord: , , , , , , , ,

3 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Gøril Forbord sier:

    Interessant blogpost, og mulig jeg leste litt fort, men forventes det at leserne av denne bloggen skal vite hva MOOC er forkortelse for?

  2. MOOC står for Massive Open Online Course.

    Og det er ikke småtterier man tenker på da: Titusener eller hundretusener av deltakere, alle kan melde seg på og delta, og så skjer all undervisning på nett.

  3. Åsmund Ervik sier:

    Jeg synes at NTNU-satsningen på MOOC er vel og bra slik den er brukt her, som er verktøy for å profilere universitetet. Men jeg stiller spørsmålstegn ved hvorvidt man legger godt nok opp til at studentene får utbytte av MOOC-kurs som tilbys fra andre store universiteter. Er det i det hele tatt mulig å ha ett eller flere MOOC-kurs fra andre universiteter som del av ens bachelor/master/doktorgrad ved NTNU i dag?

Toppen