Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

NTNU og Japan: Stort potensial for samarbeid om fornybar energi

Fukushima Renewable Institute. (Foto: AIST)I forrige uke besøkte jeg Japan. Dels deltok jeg på KIFEE-symposiet (Kyoto International Forum for Energy and Environment) i Kyoto, og dels besøkt jeg flere universiteter og forskningsinstitusjoner i Kyoto og Tokyo.

Jeg merker meg at det er stor og økende interesse for internasjonalt samarbeid ved de japanske institusjonene. Og at de er meget interessante partnere for samarbeid. University of Tokyo er rangert som Asias beste universitet og Kyoto University har ambisjon om å bli ett av verdens 10 beste universiteter. Begge universiteter ønsker en bredere internasjonal kontaktflate, samtidig er de meget nøye i valg av sine partnere.

Topp-universiteter

Flere av NTNUs fagmiljøer har allerede samarbeid med de japanske topp-universitetene og det er det beste utgangspunkt for videre samarbeid. Rektorbesøk er lite verdt uten reelt forsknings- og utdanningssamarbeid mellom faggrupper som er engasjert i felles forskningsprosjekter, sampublisering og student- og forskermobilitet.

Innenfor KIFEE-samarbeidet (Kyoto International Forum for Environment and Energy) fins langvarige og nære samarbeidsrelasjoner. Det vises blant annet gjennom den store oppslutningen både på japansk og norsk side. I år samlet symposiet 220 forskere fra Japan og Norge rundt problemstillinger knyttet til energi og miljø.

I 2015 er det vi som er vertskap. Jeg ser fram til rapport om aktiviteten i året som kommer, når vi møtes her til det åttende KIFEE-symposiet. Jeg forventer å se nye sampublikasjoner, nye felles prosjekter og at vi har fått til økt og målrettet studentmobilitet begge veier.

Fornybar energi

The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology – AIST- er et ledende japansk forskingsinstitutt som har valgt NTNU og SINTEF som prioriterte internasjonale samarbeidspartnere.

Vår egen Gabriella Tranell skal ha et lengre forskningsopphold ved AIST denne våren ved Fukushima Renewable Energy Institute. Forskningssenteret åpner i april og er en gedigen satsing innenfor fornybar energi, med forskningsfasiliteter i verdensklasse.

Jeg møtte ledelsen for AIST i Tokyo. Konklusjonen er at den gjensidige interessen for og potensialet for samarbeid innenfor fornybar energi er stort. Gabriellas opphold ved AIST er betydningsfullt for videreutvikling av samarbeidet med AIST.

For igjen; selv om slike turer er nyttige, er det ikke rektorbesøk som gir vitenskapelig gevinst. Det skjer gjennom dyktige og ambisiøse fagmiljøer.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Sachiko Shin Halley sier:

    NTNUs støtte til japanskkursene hos universitetet i senere år er nok en oppmuntrende tegn på en mer sofistikert forståelse hos universitetet av hvordan å skape fungerende og langvarige forbindelser med Japan. Studentene – begrenset til 50 mens etterspørsel er betydelig høyere – er stort sett fra tekniske fag. Min erfaring er at blant de unge potensialet av Japan for karriereutvikling, og fordelen i studie- og jobbsammenheng med å få ferdigheter på språket , har hittil vært bedre forstod enn kanskje har vært tilfellet blant de eldre. Fint at alle virker enig om potensialet!

    Sachiko Shin Halley, universitetslektor i japansk, Institutt for språk og litteratur

Toppen