Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Markedsfører NTNU-innovasjoner i Singapore

Global ideas and innovation conceptFor nøyaktig ett år siden, på Verdensdagen for intellektuelle rettigheter, signerte jeg en strategisk samarbeidsavtale mellom NTNU og IPI Singapore.

IPI er et selskap med ideelt formål, stiftet av regjeringen i Singapore i 2011 for å hjelpe landet og dets virksomheter med å styrke sin innovasjonsevne gjennom strategisk bruk av intellektuelle rettigheter (IPR). Våren 2013 godkjente Singapores regjering for øvrig en framlagt «IP Hub Master Plan» og lanserte i den forbindelse flere konkrete initiativ for å utvikle Singapore til å bli den ledende globale IPR-noden i Asia innen 10 år.

Nøkkelfunksjon

NTNU anerkjenner også de intellektuelle rettighetenes nøkkelfunksjon i utvikling av bærekraftige, kunnskapsintensive bedrifter og derigjennom deres betydning for økonomisk vekst, nasjonalt som globalt.  Derfor tok vi i april i fjor initiativet til etablering av Nasjonalt senter for immaterielle rettigheter (IPIN), med støtte fra Nærings- og handelsdepartementet.

Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Patentstyret, Senter for immaterielle rettigheter i Gøteborg (CIP, et samarbeid mellom Universitetet i Gøteborg og Chalmers tekniske høgskola) og NTNU. NTNU har gjennom IPIN knyttet til seg et råd av internasjonale eksperter innen fagfeltet.

Internasjonal workshop

IPIN skal ha sin første internasjonale workshop/konferanse den 29 april. Som innledere har vi blant annet Marshall Phelps som har ledet store endringsprosesser for IBM og Microsoft når de trengte nye forretningsmodeller. Også Ruud Peters som bygde opp IP som et dedikert forretningsområde i Philips, og Damon Matteo som har ledet forretningsutviklingen i Xerox, vil innlede. IPIN skal ha sin første internasjonale workshop/konferanse den 29 april.

Det vil være tre tema:

•             The Transformation of Industry to Knowledge-Based Business

•             The Role of the University in a Knowledge-Based Economy

•             The Role of the Government in Knowledge-Based Economic Development

Jeg er overbevist om at vår internasjonale satsing, inkludert satsingen mot Singapore på områdene innovasjon, IPR og entreprenørskap på sikt vil kunne styrke IPINs faglige profil og senterets internasjonale forankring og markedsføring.

Markedsføre NTNU-innovasjoner

Et sentralt motiv da vi inngikk avtalen med IPI, var å utnytte vår posisjon som internasjonal nettverkspartner til å presentere og markedsføre utvalgte NTNU-innovasjoner for relevant industri med base i Singapore. Med dette som utgangspunkt, vil NTNU delta under TechInnovation 2014  i slutten av september i år, et IPI-ledet arrangement som har utviklet seg til å bli en av de viktigste teknologimessene i Sør-Øst Asia.

Jeg er derfor spesielt glad for at hele fire bedrifter, som alle er «spunnet» ut av vårt universitet, allerede har sagt fra om at de vil delta på messen sammen med oss (som en del av NTNUs stand). Det faktum at samtlige av dem nyter godt av støtte fra vår egen tidligfasefinansieringsordning – NTNU Discovery – tar jeg som et klart tegn på at vi er på rett vei!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen