Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Takk for kvalitetsinnsatsen!

NTNUs kvalitetssikringssystem er anbefalt godkjent.

NTNUs kvalitetssikringssystem er anbefalt godkjent.

Tusen takk til ansatte og studenter som har gjort en formidabel innsats i utviklingen av NTNUs nye system for kvalitetssikring av utdanning!

Suksess og samhold

NTNUs viktigste ressurs er menneskene: Engasjerte studenter, ansatte som står på og gode ledere.  Motiverte mennesker er veien til suksess.

Vi skal sammen være stolte over arbeidet med å utvikle nytt system for kvalitetssikring av utdanning.

Da Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) ved sakkyndig komité underkjente vårt kvalitetssikringssystem i februar 2013, tok hele NTNU det på største alvor og brettet opp ermene. NTNUs system for kvalitetssikring for utdanning, som nå også omfatter doktorgradsutdanningen, var på plass i oktober 2013.

Nå er gleden stor: Sakkyndig komité har anbefalt NOKUT å godkjenne vårt nye system. Rapporten skal behandles av NOKUTs styre i vår. Komiteen sier at systembeskrivelsen inneholder klare krav og at det synes som alle vet hvilket ansvar de har.

Fremmer fellesskap

Utarbeiding av felles rutiner og praksis for alle institutt og fakultet har vært et omfattende arbeid; mange mennesker, spennende møter, krevende diskusjoner.

Vi opplever nå at tydelige roller, ansvar og oppgaver gir trygghet og felles retning for kvalitetsarbeidet. Studentene har fått gode rutiner og rammer å forholde seg til, noe som gjør oppfølging av de verdifulle tilbakemeldingene fra studentene enda mer robust.

Og ikke minst: Alt dette fremmer god og verdifull fellesskapskultur som vi skal ta vare på og videreutvikle.

Er det rart jeg er glad og stolt i jobben min som leder for utdanningen ved NTNU, med så mange dyktige og motiverte folk på laget?

Høy kvalitet på utdanningen

Kvaliteten på utdanningen ved NTNU er høy, men vi kan alltid bli bedre. Systematisk oppfølging og utvikling er nøkkelen til å skape innovativ utdanning.  Det nye kvalitetssikringssystemet er et viktig verktøy i vårt videre arbeid med å utvikle eksellense i våre studieprogram.

Takk igjen, kjære ansatte og studenter for innsatsen – jeg gleder meg til fortsettelsen!

Stikkord: , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen