Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kunnskap som gjør en forskjell

Mastergradstudenter ved Kathmandu University. Universitetet ble grunnlagt av dagens æresdoktor Dr. Suresh Raj Sharma. (Foto: Ole Gunnar Dahlhaug, NTNU)

Mastergradstudenter ved Kathmandu University. Universitetet ble grunnlagt av dagens æresdoktor Dr. Suresh Raj Sharma. (Foto: Ole Gunnar Dahlhaug, NTNU)

I dag feirer vi kunnskapen på NTNU – kunnskap som gjør en forskjell.

130 nye doktorer får under en høytidelig seremoni i Hovedbygningens ærverdige aula, diplom og håndtrykk som et håndfast vitnemål om at de har avlagt doktorgraden ved NTNU.  De går ut i yrkeslivet med en innsikt og kompetanse som samfunnet har stor bruk for, både nasjonalt og globalt.

Lykkes med rekruttering

I 2013 uteksaminerte NTNU 370 doktorer. Mange av dem har utenlandsk statsborgerskap. Det viser at vi har lykkes i nå målet om å rekruttere de aller beste hodene, nasjonalt og internasjonalt. Mange av våre internasjonale kandidater tar jobb i Norge etter endt utdanning. Det er bra for Norge; for arbeidslivet og verdiskapingen. Vi er også glade for dem som drar ut. De blir gode ambassadører for Norge og NTNU, og utgjør en viktig del av vårt internasjonale nettverk.

Æresdoktor fra Nepal

På denne festdagen utnevner vi også en ny æresdoktor.  Dr. Suresh Raj Sharma blir tildelt æresdoktoratet for sin unike innsats med å bygge opp et særegent universitet i fattige Nepal. Hans grunntanke var at skole og universitet ikke skulle være en isolert del av samfunnet der noen utvalgte skulle få økt tilgang til kunnskap, men derimot en arena for alle for å øke velferden for hele landets befolkning.

Sammen med to medgründere startet han opp en toårig utdanning i 1985. På det fundamentet startet planleggingen av et selvstendig universitet, og i 1994 – mot alle odds – åpnet den første ingeniørutdanningen i Nepal på universitetsnivå innen elektro, maskin og data. Da var det også etablert et samarbeid med daværende NTH,  et samarbeid som er videreført og etter hvert har spredt seg til flere fagmiljøer. Særlig vannkraft har vokst fram som et av de viktigste områdene.

I dag har Kathmandu University 3400 studenter på sin egen campus, og 4900 på tilknyttede høgskoler. Flere av studentene har kommet til NTNU for å ta master- og doktorgrad, og kunnskapen bringer de med seg hjem i bagasjen. I dag studerer rundt 55 nepalere ved NTNU.

Kompetansebygging i utviklingsland

Sjelden ser vi en så tydelig konkretisering av visjonen Kunnskap for en bedre verden. Kompetansebygging i utviklingsland er nedfelt i strategien som en del av samfunnsoppdraget. Samarbeidet mellom NTNU og Kathmandu University svarer både på den oppgaven, og bidrar til å løse en av de viktigste utfordringene i store deler av verden, nemlig bærekraftig energi.

Det er en stolt rektor som i dag overrekker æresdoktorringen til Dr. Suresh Raj Sharma. Han gjør ikke bare ære på NTNU. Han synliggjør at med kombinasjonen gode kunnskaper og gode verdier er alt mulig. Bedre inspirasjon kan ikke våre nykreerte doktorer få.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen