Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Gullkant på CVen

Mange NTNU-studenter ser verdien av internasjonale nettverk og NTNU er best på studentmobilitet. Likevel bør lista legges høyere. (Foto NTNU.)

Mange NTNU-studenter ser verdien av internasjonale nettverk og NTNU er best på studentmobilitet. Likevel bør lista legges høyere. (Foto NTNU.)

Alliansebygging, aktiv rekruttering og høy internasjonal mobilitet er viktige verktøy for at NTNU skal nå sine mål.  

I forrige uke var NTNU vertskap for en stor konferanse om strategiske partnerskap og allianser i regi av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Deltakere fra mer enn 90 offentlige og private institusjoner var samlet for å diskutere hvordan vi kan arbeidere tettere med institusjoner i andre land. Og ikke minst, for å diskutere hvordan våre internasjonale allianser og nettverk kan brukes til å videreutvikle våre egne institusjoner. Hvordan studentene får en enda bedre ballast på veien ut i sitt yrkesliv og hvordan ansatte etablere nettverk og høste erfaring fra kollegaer i utlandet.

Temaet er viktig, noe som blant annet ble understreket ved at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kom til Trondheim for å åpne konferansen.

Nettverk åpner dører

For nettverk og allianser er viktige! To som både har skjønt det og tatt konsekvensen av det, er May-Britt og Edvard Moser. Edvard var en av innlederne da alle NTNUs instituttledere møttes for å diskutere internasjonalisering. Edvards budskap i kortversjon var dette: «Nettverk må ikke undervurderes. Det tar veldig mye tid, men det åpner dører!» Professor Menno Witter i samme forskergruppe framførte samme budskap på konferansen.

NTNU best på studentmobilitet

Derfor er jeg også glad for at mange NTNU-studenter tidlig ser verdien av å bygge gode nettverk. I fjor sendte vi ut rundt regnet 1000 studenter til 30 ulike land rundt omkring i verden. Samtidig har vi årlig rundt 2000 utenlandske studenter ved NTNU. Majoriteten kommer på utvekslingsopphold ett eller to semester. Ca. 300 blir NTNU-studenter på våre internasjonale masterprogram. De er hos oss i to år.

Dette gjør oss til det universitetet i Norge med høyest utvekslingsrate.  En tredjedel av våre ferdige kandidater sier de har hatt ett eller flere utenlandsopphold i løpet av sin studietid.  Det er bra! Men det er likevel ikke godt nok. Målet på kort sikt må være at minst fire av ti studenter skal ha et utenlandsopphold på ett eller to semester i løpet av studiene. På lengre sikt bør «alle» studenter ut for en periode, og vi bør motta like mange studenter fra utlandet.

Mange arbeidsgivere ser etter nettopp dette når de skal ansette nye folk; de ønsker medarbeidere med et større nettverk og en bredere erfaringsbakgrunn enn det som det nasjonale miljøet kan gi dem. Det er ingen tvil om at internasjonal erfaring og et internasjonalt nettverk setter en ekstra gullkant på CV-en.

Kvalitetssikring gjennom allianser

Institusjonell alliansebygging er et viktig verktøy i denne sammenhengen. Gjennom alliansebygging sikrer vi at kunnskapssamarbeidet er relevant og kvalitetssikret. Vi trenger å bli enda flinkere til å bruke strategiske allianser som basis for forskningsbasert utdanningssamarbeid.

Kunnskapsallianser er et nytt delprogram i ERAMUS pluss. Gjennom Kunnskapsallianser ønsker man å styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv. Innovasjon og entreprenørskap skal vektlegges, sammen med utvikling av nye metoder for undervisning og læring. Dette er et viktig arbeid, med mange nye spennende muligheter.

For lave ambisjoner

To svenske forskere, Mats Benner og Gunnar Öquist, har sett norsk forskning i kortene, og konkluderer at vi har for lave ambisjoner generelt sett. De sier konkret: «Den kanskje viktigste utfordringen er å sikre høy mobilitet og kontinuerlig fornyelse, gjennom aktiv rekruttering. Dessuten må akademiske ledere våge å lede virksomheten i retning høyest mulig kvalitet».  Mobilitet starter som student, forsterkes gjennom PhD-utdanning og skaper nettverks om kan brukes når man er blitt vitenskapelig ansatt.

Selv om metodene for å oppnå kontakter kan være noe ulike mellom forskning og utdanning, er målet om økt internasjonalisering uløselig knyttet til målet om høyere kvalitet.

Ny handlingsplan

Kunnskapsallianser og internasjonal mobilitet er også viktige tema når vi nå har startet arbeidet med å revidere vår handlingsplan for internasjonalisering. Den nye handlingsplanen skal være klar i løpet av mai.

Jeg ser fram til en videre utvikling med ambisiøse og konkrete mål.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Dale Licata sier:

    «Målet på kort sikt må være at minst fire av ti studenter skal ha et utenlandsopphold på ett eller to semester i løpet av studiene. På lengre sikt bør «alle» studenter ut for en periode…..»

    For å opprettholde et høyt servisnivå på alle ledd i prosessen søm fører studentene til utlandet bør tilgjenglihet av administrativ resurrser evalueres etter at gjennomgangen av effektifiseringsmulighetene er ferdig.

    ….vi bør motta like mange studenter fra utlandet»….

    For å få dette til bør bla. antall fag som undervises på engelsk, spesielt på bachelornivå, økes. Tilgang til studentbolig må også økes. Kommentaren om resurrser gjelder også her.

Toppen