Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

NTNU Sparker i gang student-innovasjon

Av 31/01/2014 i Nyskaping

NTNU og Trondheim har et unikt studentmiljø, med studenter som driver store linjeforeninger, Studentersamfundet, og bygger opp og gjennomfører Norges største kulturfestival annethvert år. Samtidig er NTNU, tidligere under mottoet “det skapende universitet”, startpunktet for et utall gode idéer. Dette gjør NTNU til et idéelt universitet for student-innovasjon. Men hva med alle de gode idéene som bare forblir nettopp gode idéer?

En lavterskel oppstartshjelp

NTNU har allerede god erfaring med student-entreprenørskap, gjennom eksempelvis Start NTNU, Venture Cup og NTNUs Entreprenørskole.

NTNU har allerede god erfaring med student-entreprenørskap, gjennom eksempelvis Start NTNU, Venture Cup og NTNUs Entreprenørskole.

I samarbeid med TrønderEnergi, ble Spark NTNU offisielt lansert den 30. januar, etter et halvt år som pilot. Gjennom Spark* NTNU får studenter med en idé hjelp fra studentmentorer, som selv har litt erfaring med å starte bedrift underveis i studiene. Med mottoet “vi er en kompis med peiling”, gir mentorene hjelp til å gjøre enkle markedsvurderinger, lage prototyper og at studenter blir koblet sammen til gode team. I tillegg får studentene tips om hvor de kan få mer profesjonell hjelp, fra eksempelvis NTNU Technology Transfer, Innovasjon Norge eller investorer.Takket være støtten fra TrønderEnergi kan studentidéer også søke Spark* om økonomisk støtte til den tidlige fasen – for eksempel for å lage prototyper, gjøre markedsundersøkelser eller møte mulige partnere. Dette kan være den lille hjelpen studentene trenger for å tørre å ta steget og begynne å bygge en liten bedrift basert på en god idé.

Hvorfor studenter?

Så kan man jo spørre seg; hvorfor skal man satse på innovasjon blant studenter, som ikke har erfaringen eller kontaktnettet som mer erfarne personer har? Det er flere grunner til at NTNU, som både utdannings- og innovasjonsuniversitet, ønsker å satse på studentene:

● Studenter kjenner mindre til etablerte teknologier og strukturer, og kan se løsninger som kan være radikalt annerledes enn det som allerede eksisterer.

● Studenter har mindre forpliktelser og ansvar, og behøver ikke tenke seg om to ganger før de “hopper i det” og blir gründere.

● Studenter ved NTNU lærer om den nyeste vitenskapen vi har tilgjengelig, og har god tilgang på kunnskap og verktøy til å løse vanskelige problemer.

● Studenter med erfaringer fra praktisk innovasjon og entreprenørskap tar med seg viktige verktøy ut av universitetet. Det kan hjelpe de å bygge innovativ, ny kunnskap for en bedre verden senere i livet, selv om oppstartsprosjekter ved universitetet skulle feile.

● Det kan være en måte for NTNU å holde interessen for studiene ved like, ved at studentene kan se mer direkte, praktiske resultater av det de lærer ved universitetet.

NTNU har allerede god erfaring med student-entreprenørskap, gjennom eksempelvis Start NTNU, Venture Cup og NTNUs Entreprenørskole. Spark* NTNU er et tilbud som går bredt ut til studenter på alle studier og nivåer, og utnytter kreftene som finnes utenfor rammene av tradisjonell undervisning, på samme måte som linjeforeningene og Studentersamfundet.

Allerede sparket i gang

I pilotperioden fra september 2013 til januar 2014, har Spark* allerede hjulpet mer enn 30 idéer på forskjellige stadier, eksempelvis appen Mattilbud og Solovn-prosjektet. Om noen av disse idéene kan bli det nye Point Carbon, Atmel, Falanx eller Verdande Technologies gjenstår å se. Elvis har likevel rett i én ting; ingenting skjer før man begynner å handle, og mange trenger bare et lite spark i riktig retning, akkurat i startfasen.

 

Stikkord: , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen