Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

En viktig dag for norsk utdanning

matte (2)Dette er en viktig dag for NTNU.  Mer enn det – det er en viktig dag for utviklingen av høyere utdanning i Norge.

Vi har lansert fire nye prosjekter for innovativ utdanning. De prosjektene er så spennende at Dagens Næringsliv brukte to helsider til å presentere nyheten. De er så spennende at NTNU skal bruke 12 millioner kroner sentralt på dem – i tillegg til de midlene som kommer fra fakultetene.  De er så spennende at de kommer til å bli fulgt med falkeblikk av resten av utdannings-Norge.

I dag kommer de beste hodene til NTNU. Det gjør oss til et bedre universitet. Men det er ikke gitt at det vil være slik i framtida – om vi ikke følger med i timen.

Digitalt innfødte

Alle våre studenter er nå «digitalt innfødte». De stiller helt andre krav til undervisningen enn for noen år siden. De henter innhold fra nye kilder, tar i bruk verktøy som tradisjonelt ikke tilbys fra universitet, forventer å bli evaluert på andre måter osv.

Dette er en utfordring for oss. Hvis ikke vi fornyer oss, lærer oss og tar i bruk nye undervisningsmetoder, taper vi. Det handler om å posisjonere oss i framtidig utdanningsmarked som blir mer og mer online.

Økte antall prosjekter

På denne bakgrunnen, utfordret vi våre egne fagmiljøer.  Og fagmiljøene tok virkelig utfordringen! Det kom inn hele tolv søknader fra fagmiljøer som ville fornye utdanningen ved NTNU. Blant disse tolv var det så mange spennende prosjekter, av så høy kvalitet, at vi fant ut at vi ikke kunne utnevne bare tre prosjekter som vi hadde opprinnelig hadde planlagt og satt av penger til. Vi måtte øke den totale støtten fra planlagte ni millioner til tolv millioner – slik at vi kunne finansiere fire av prosjektene.

Hva er innovativ utdanning?

At utdanningen er innovativ, betyr ikke at den tar i bruk metoder for undervisning og læring som ikke er prøvd før. Innovativ utdanning er å utfordre status quo; det kan medføre at både lærer og student må bevege seg ut av komfortsonen.

Innovativ utdanning har som kjennetegn at studenten settes i sentrum: Kvalitet måles ut fra hva studentene lærer, ikke ut fra hvor godt faglærer presterer. Dette skiftet av fokus fra faglærer til student er så fundamentalt at det ofte omtales som et paradigmeskifte.

Aktivere og appellere

Innovativ utdanning er ikke nødvendigvis basert på bruk av moderne teknologi, men teknologien har gitt oss muligheter som vi ikke hadde tidligere. I innovativ utdanning brukes for eksempel teknologien bevisst til å aktivere studentene (for eksempel ved bruk av flipped classroom-metoden), til å innføre vurderingsmetoder som studentene lærer av (for eksempel ved bruk av «klikkere» eller selvrettende tester), til å variere arbeids- og vurderingsmetodene slik at utdanningen enklere appellerer til hver enkelt student i en mangfoldig og ikke-homogen studentmasse , til å gjøre utdanning tilgjengelig (MOOCs og andre typer utdanning levert over internett) og til å gjøre utdanningen relevant for det arbeidslivet som møter studentene etter endt utdanning.

Ikke digitalt utlærte

Et viktig poeng: Selv om dagens studenter er «digitalt innfødte», er de ikke «digitalt utlærte». Vi må veilede dem i kritisk bruk av innhold fra digitale kilder og i bruk av digitale verktøy som er relevante for utdanningen og for fremtidig yrke. Og vi må skjerpe den etiske bevisstheten deres slik at de ikke går i plagieringsfellene.

De fire prosjektene er: Prosjektil – prosjekt innovativ lektorutdanning, KTDiM – Kvalitet, Tilgjengelighet og Differensiering i grunnutdanningen i Matematikk, Virtuelle kjemiske rom og Smart læring.

Jeg vil også på denne plassen gratulere de fire prosjektlederne: Heidi Brøseth , Mats Ehrnström , Hilde Lea Lein og Arne Krokan, og fagmiljøene som står bak og løfter fram disse prosjektene.

Men ikke bare dem – jeg vil gratulere oss alle! For dette er ikke et stunt. Dette er starten på en prosess – på et kulturarbeid.

Søk igjen!

Til de som ikke nådde opp denne gangen vil jeg si at det var meget interessante prosjekter også blant de åtte som ikke får støtte i denne omgangen. Jeg vil oppfordre dere til å søke igjen ved neste korsvei!

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

Nettsider som lenker til dette innlegg

  1. Pilotering ved BI | BI LearningLab | 13/01/2014
Toppen