Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Drømmelæreren i realfag utdannes ved NTNU

Det var i april 2013 at Solberg besøkte lektorutdanningen på Gløshaugen. (Foto: Kai T. Dragland)

Det var i april 2013 at Solberg besøkte lektorutdanningen på Gløshaugen. (Foto: Kai T. Dragland)

Regjeringen satser stort på utdanning av lærere. Det skal utdannes flere dyktige realfagslærere, og blant de eksisterende lærerne skal kvaliteten heves.

Arnstad: «Landets beste lærerutdanning»

Dette er toner vi ved NTNU gjerne hører. I dag kalte Marit Arnstad lærerutdanningen ved NTNU for landets beste, på Twitter fra NHOs årskonferanse Læringslivet. Dette er ros vi selvsagt er takknemlige for, men som også forplikter.

Ved NTNU har vi hatt integrert lektorutdanning i realfag (LUR) siden 2003. I dag har denne utdanningen 65 studieplasser og 130 primærsøkere. Opptakskravet er høyt, med et opptakskrav på 49,7 poeng i 2013. Snittkarakteren for studiet er på nivå med eller over flere av sivilingeniørstudiene. Dette plasserer lektorutdanningen i realfag ved NTNU i en særklasse som den mest populære og høyest kvalifiserte utdanningen i sitt slag i Norge.

Det er også gledelig å merke seg at lektorutdanningen i realfag er et studium som øker i popularitet. Antall søkere til studiet økte med 30 % fra 2012 til 2013.

Slik skapes drømmelæreren

Ved NTNU står praksisundervisning i en særstilling blant realfagslektorutdanningene i landet: NTNU er det eneste studiet av sitt slag som har implementert praksiskravene fra den nye rammeplanen av 2013. Dette gjøres ved et tett samarbeid med utvalgte partnerskoler, sterk kobling mellom teori og praksis og basert på erfaringer fra tidligere FoU-prosjekter om Praksis som integrerende element i lærerutdanningen. Vi har tro på at en gjennomgående kontakt med praksisfeltet og det å utvikle identitet som lærer tidlig i studieløpet er viktig for å skape den drømmelæreren som dagens regjering etterlyser.

 Unik utdanning

NTNU står i en helt unik situasjon når det gjelder å kombinere lærer- og realfagsutdanning. Våre lektorstudenter i realfag tar fag sammen med våre andre realfags- og sivilingeniørstudenter og får dermed det aller beste fra to verdener: på den måten sikres faglig høy kvalitet og innsikt i andre arenaer for realfag enn bare undervisnings- og læreryrket.

Lektorstudentene i realfag leverer en profesjonsrelevant masteroppgave som kan ha hovedforankring i faget eller fagets didaktikk. Sterke forskningsmiljøer innenfor alle realfag og landets fremste fagmiljø innen matematikk, sammen med sterk kompetanse også i fagenes didaktikk, sikrer forskningsforankring uansett valg av profil på studiet/masteroppgaven.

NTNU på lag med regjeringen

NTNU skal spille på lag med regjeringen i deres ønske om å utdanne flere fremragende lærere, og vi skal jobbe for å fortsette å være Norges beste lektorutdanning i realfag.

Drømmelæreren i realfag skal også i framtiden utdannes ved NTNU.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen