Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Broen – krim eller karriere?

Bridge NTNU bygger bro mellom studenter og arbeidsgivere.

Bridge NTNU bygger bro mellom studenter og arbeidsgivere.

Denne høsten har vi fått en ny bro på NTNU. Det handler ikke om Saga Norén og den dansk-svenske kriminalserien på begge sider av Øresundsbroen. Nei, det handler om broen mellom studentene på NTNU og nasjonalt- og internasjonalt arbeidsliv.

Bridge NTNU er en nettside som kobler NTNU-studentene og arbeidslivet. Ja, vel en ny nettside tenker du kanskje. Det dukker jo opp hver dag. Bridge NTNU er ikke som andre nettsider. Her tenker vi nytt om måter å formidle jobber, praksisplasser og oppgaver på.

Knytte kontakter

Det er mange måter å knytte nye kontakter på. Uten tvil er det på nett det skjer. Vi ønsker å gjøre det lett for arbeidsgivere å samarbeide med NTNU. Dette har vi klart med Bridge NTNU.

På Bridge NTNU kan arbeidsgivere lage en profil og sikte seg inn på den studenten de trenger som arbeidskraft, eller til å løse en praktisk oppgave. Studenter kan jakte på drømmejobben eller en god oppgavesamarbeidspartner. Samarbeidet må starte tidlig. En ekstern oppdragsgiver til masteroppgaven kan være starten på en spennende karriere.

Stort spenn blant arbeidsgivere

Bridge NTNU ble lansert i oktober. Over 1300 studenter har meldt seg så langt. Det har også over 100 arbeidsgivere. Det er formidabelt. Målet til neste år er å firedoble denne aktiviteten. Arbeidsgivere som Coca Cola, Amnesty International, Google, Shell, CERN og Siemens har registrert seg. Spennet i arbeidsgivere sier noe om bredden av studier ved NTNU. NTNU har også et internasjonalt mandat, og prosjekter i utlandet er populære blant studentene.

Brobygging mellom studenter og samfunn er viktig for NTNUs samfunnsoppdrag. Kunnskapen skal raskt ut i verden. Fremtidens utfordringer må løses på tvers av fagdisipliner i samarbeid med privat næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner. Det viser seg at mange studenter får selvtillit og økt engasjement når masteroppgaven baserer seg på noe samfunnet har nytte av.

Vinn-vinn

Studenten trenger relevante problemstillinger og arbeidserfaring som samfunnet kan tilby. Og samfunnet trenger fersk kunnskap som studenten har. En vinn-vinn situasjon.

Vår nye kunnskapsminister underbygger påstanden. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer arbeidslivet til å engasjere seg mer i utdanning og i hva studentene lærer. Han mener også at universiteter, høyskoler og fagskoler må bli mer opptatt av hva slags kompetanse samfunnet trenger.

Mer enn ingeniørfag

Sterke bånd til næringslivet er NTNU kjent for. Kanskje mest miljøene på Gløshaugen. Nå ønsker vi å øke antall koplinger mellom eksterne aktører og studentene på Dragvoll. Med eksterne aktører mener vi både privat næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner. Internasjonale organisasjoner som Amnesty International og UNICEF har allerede meldt sin interesse. Dette er vår mulighet. Nå er det opp til oss, vårt fagmiljø og våre studenter.

I starten av 2014 skal Bridge NTNU delta på en rekke karrieredager. Om du ser oss i den oransje t-skjorta, kom bort og slå av en prat. Broen krysser grenser, det er spennende. Følg med i neste episode…

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen