Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Statoilsamarbeid for 310 millioner – et uttrykk for kvalitet og relevans

NTNU og Statoil har signert avtaler til en mulig verdi på 310 millioner. (Foto: Kai T. Dragland, NTNU)

NTNU og Statoil har signert avtaler til en mulig verdi på 310 millioner. (Foto: Kai T. Dragland, NTNU)

I dag har jeg signert to avtaler med Statoil med en total verdi på inntil 310 millioner kroner, fordelt over de kommende åtte år.  Avtalene er en solid anerkjennelse av våre sterke fagmiljøer på energiområdet, og et uttrykk for at vi leverer forskning og utdanner studenter med relevans og høy kvalitet, også i internasjonal sammenheng.

Tenke langsiktig

Den ene avtalen er en fornyelse av den såkalte Akademia-avtalen til en verdi av 60 millioner kroner over fem år. Avtalen gjør oss i stand til å tenke langsiktig, også for nye fagområder som er strategisk viktige for NTNU.

Avtalen er en fornying av forrige femårsavtale, og i perioden 2014-2018 er to hovedområder pekt ut; petroleumsteknologi og marin teknikk.

Pengene skal benyttes til forskningsbasert utdanning og grunnleggende forskning. Avtalen innebærer finansiering av en rekke professor II-stillinger og to fulltids professorater. Den omfatter seks doktorgradsstipender, og publiseringsstøtte for doktorgradsstudenter. Avtalen er viktig fordi den styrker vår evne til utvikling av strategisk viktig kunnskap, både innenfor vår mastergradsutdanning og på doktorgradsnivå.

Stimulere samarbeid

Vi skal satse spesielt på økt utvinning fra gass- og oljebrønner; oppbygging av forskning og utdanning innenfor petroleumsfagene – særlig innen seismisk tolkning og petrofysikk; miljølaster på marine strukturer og analyse og behandling av store datasett.

Avtalen vil øke og styrke sentrale deler av vårt satsningsområde innenfor petroleum- og offshorerelaterte fag. Den bidrar også til å stimulere til samarbeid på tvers av fag og institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Den andre avtalen er en rammeavtale på fire år, med muligheter for å utvide opp til åtte år. Disse pengene skal gå til oppdragsforskning innen et vidt spekter. Basert på tidligere erfaring kan denne avtalen bli verdt 250 millioner kroner over åtte år.

Kvalitet og ambisjonsnivå

Jeg ser fram til fortsatt godt samarbeid med Statoil. Ikke minst på bakgrunn av den gode diskusjonen vi hadde på dagens signeringsmøte, om kvalitet og ambisjonsnivå. Med disse avtalene står vi enda sterkere for å skape kunnskap for en bedre verden.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen