Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Et eksellent nytt år

Arne Brataas leder et europeisk konsortium innenfor spinntronikk, og  har fått tilslag på et prosjekt i Future and Emerging Technology. (Foto: Geir Mogen/NTNU)

Arne Brataas leder et europeisk konsortium innenfor spinntronikk, og har fått tilslag på et prosjekt i Future and Emerging Technology. (Foto: Geir Mogen/NTNU)

NTNUs strategi slår fast som overordnet mål at hele virksomheten skal ha kvalitet på høyt internasjonalt nivå og at vi skal ha flere fagmiljø i internasjonal toppklasse, målt gjennom internasjonale fagfellevurderinger. Dette er viktig for oss som et universitet med ambisjoner om å bidra til en bedre verden.

Det begynner derfor å bli en tradisjon at jeg oppsummerer hvordan våre forskere gjør det i de tunge kvalitetsvirkemidlene med internasjonal fagfellevurdering før julefreden senker seg. Dette forteller oss noe om vår konkurransekraft og gir oss en fin anledning til å feire noen av våre seire.

I fjor feiret vi fire SFF-sentre, tre forskerskoler, rekordmange doktorgrader og en veldig bra uttelling på Forskningsrådets FRIPRO-program. Det er også mye hyggelig å vise til i år. Vi har mange dyktige faggrupper som holder høyt internasjonalt nivå på NTNU.

Verdensledende

På den internasjonale arenaen har Edvard Moser som den første forsker noensinne blitt tildelt ERC Advanced Grant for andre gang. I tillegg har Jonathan Withloch ved samme senter fått et ERC Starting Grant. Totalt er senteret tildelt sju ERC grants i 7. rammeprogramperioden. Det illustrerer nok en gang at Edvard og May-Britt Moser og miljøet rundt dem er verdensledende innenfor sitt fagfelt.

God uttelling

Uttellingen for øvrig i siste runde i 7. rammeprogram har vært meget god, med flere koordinerte prosjekter til NTNU. Arne Brataas leder et europeisk konsortium innenfor spinntronikk som har fått tilslag på et Future and Emerging Technology (FET)-prosjekt. Det er et excellence-virkemiddel som henger meget høyt. Også Edvard Moser leder et europeisk konsortium som har fått et prestisjefylt grunnforskningsprosjekt innenfor FET på nevrovitenskap.

I tillegg koordinerer Gabriella Tranell (Institutt for materialteknologi), Ulrik Wisløff (Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk), Heinz Preisig (Institutt for kjemisk prosessteknologi) og Yngvar Olsen (Inst. for biologi) nye store EU-prosjekter tildelt i 7. rammeprogram siste utlysningsrunde.

Konkurranseutsatt

Ikke nok med det. Vi har også hatt god uttelling i det siste på de meget konkurranseutsatte Marie Curie Actions (MCA).

Thorsten Hamann ved Institutt for biologi initierte i år en ny måte å rekruttere framragende yngre forskere til NTNU på gjennom MCA, det såkalte FINS-initiaivet (Fellows Initiative Natural Sciences). Post doc-stillinger ble lyst ut under forutsetning av at søkere klarte å skaffe finansiering gjennom MC Fellowships. Etter en identifikasjons- og utvelgelsesrunderunde, ble søknader utviklet i samarbeid mellom de internasjonale forskere og fagmiljøene ved NTNU.

I forrige uke fikk vi vite at tre av de åtte søknadene har kommet gjennom nåløyet. Olav Vadstein, (Institutt for bioteknologi) og Pawel Sikorsky (Institutt for fysikk) får nå styrket kapasitet med hver sin fremragende forsker i to år, finansiert av EU. Henrik Koch (Institutt for kjemi) skal styrke sin faglige kompetanse ved Stanford University. Initiativet er absolutt noe andre faggrupper ved NTNU kan kopiere i sin internasjonale rekruttering.

Tor Arne Johansen ved institutt for teknisk kybernetikk lyktes i år med en søknad om et Marie Curie Initial Training Network (ITN) innenfor innebygd kontrollteknologi. Med en suksessrate på rundt 10 %er dette meget imponerende. Prosjektet koordineres fra NTNU og er en internasjonal forskerskole med 14 ph.d.-kandidater fordelt på 10 anerkjente partnerinstitusjoner innen både akademia og industri.

Unge forskertalenter

På den nasjonale arenaen har vi FRIPRO, en åpen konkurransearena, der vitenskapelig kvalitet er det avgjørende vurderingskriteriet. Nytt av året er kategorien Unge forskertalenter. Hele 352 søknader kom inn til denne kategorien. 22 ble finansiert innenfor det vanlige FRIPRO-budsjettet. Dette tilsvarer en tilslagsprosent på 6,25 %. Nåløyet var med andre ord veldig trangt. Fire av disse talentene kommer fra NTNU. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å gratulere Ingvild Bjellmo (DMF), Lasse Løvstakken (DMF), Bjørn Olav Åsvold (DMF) og Mats Ehrnstrøm (IME) med et fantastisk resultat. Det skal bli morsomt å følge med disse videre i årene framover. Vi er også spente på hvor mange gode søknader fra NTNU som ligger klare til finansiering over Fellesløftet. For å komme med på denne listen må de ha søkt Unge forskertalenter og oppnådd karakteren 6 eller 7 på sin søknad. Med et så trangt nåløye har vi store forhåpninger til at det ligger mange spennende forskningsprosjekter som fortjener støtte i denne bunken.

DMF intern vinner

I tillegg til kategorien Unge forskertalenter er det som vanlig tildelt både forskerprosjekter og personlige post doc-stipend. Innenfor fagkomiteen for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) ble det totalt innvilget støtte til 18 forskerprosjekter og seks personlige post doc stipend. Av disse fikk NTNU fire forskerprosjekter og tre post doc-prosjekt. Dette tilsvarer en andel på 22,2 % av forskerprosjektene og 50 % av post doc-stipendene. Tre av forskerprosjektene kommer fra DMF og ett fra NT. Innenfor fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) fikk NTNU fire av 19 forskerprosjekter og ett av sju post doc stipend. Tre av forskerprosjektene gikk til IME og ett til IVT. NT fikk ett post doc- stipend. Dette tilsvarer 21 % av alle innvilgede forskerprosjekter og 14,3 % av post doc stipendene. Innenfor fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) fikk NTNU ett av tolv forskerprosjekter og ingen av de seks post doc-stipendene.

Det er DMF som er den interne FRIPRO-vinneren i år med tre Unge forskertalenter, tre forskerprosjekter og tre personlige post doc-stipend. IME kommer på en god andre plass med ett Unge forskertalenter og tre forskerprosjekter.

Jeg vil  gratulere alle med en flott innsats og ønske alle og enhver en riktig god jul, og et eksellent nytt år!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Terje Ruud sier:

    Yngvar Olsen (Institutt for biologi) har i siste utlysningsrunde for FP7 også fått et meget stort koordinatorprosjekt. OCEAN-CERTAIN involverer, i tillegg til totalt 11 partnere i 3 verdensdeler, også et mini-konsortium på NTNU med 5 institutter fordelt på 3 fakulteter.

Toppen