Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Mange millioner, sterke signaler

Glade fjes i Varmeteknisk laboatorium: Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad, instituttleder Olav Bolland, prorektor Kari Melby, prosjektdirektør Sverre Quale og stortingsrepresentant Frank Jenssen. (Foto NTNU, Anne K. Dahl)

Glade fjes i Varmeteknisk laboatorium: Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad, instituttleder Olav Bolland, prorektor Kari Melby, prosjektdirektør Sverre Quale og stortingsrepresentant Frank Jenssen. (Foto NTNU, Anne K. Dahl)

Dette er en gledens dag!  Ikke bare for NTNU og forskningen, men også for miljøet og klimaet.

100 millioner til ECCSEL

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014 har den nye regjeringen bevilget 100 millioner kroner til NTNU. Disse pengene skal brukes til opprustning av laboratorier for et felleseuropeisk forskningsprosjekt på karbonfangst og lagring.  I tillegg er det en tydelig kursendring i statsbudsjettet, med friske penger til resultatbasert forskning og mer penger til næringsstøttet forskning.

Men først noen ord om en bevilgning vi har ventet på i mange år. European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure (ECCSEL) er en felleseuropeisk infra­struktur for forskning på karbonfangst og lagring (CCS). CCS er sett på som ett av de viktigste virkemidlene i kampen mot klimaendringene.

Verdensledende

På vegne av Norge har NTNU fått ansvaret for å lede planleggingen og prosjekteringen av denne infrastrukturen. Årsaken til at NTNU har fått det ansvaret, er at våre miljøer, sammen med SINTEF, er verdensledende. Arbeidet pågår allerede for fullt, i partnerskap med 15 større forskningsmiljøer fra 10 europeiske land. I sommer besluttet generalforsamlingen i dette konsortiet, at også hovedkontoret og operasjonssenteret for driften av ECCSEL skal legges til Trondheim, med planlagt oppstart i 2015. Vi har toppet et allerede fremragende fagmiljø og tilsatt Sverre Quale som prosjektdirektør.

Det er helt klart en veldig stor forpliktelse når NTNU – i tett samarbeid med og med støtte fra SINTEF, Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet – tar på seg et slikt ansvar. Ikke minst må vi kunne tilby moderne og funksjonelle laboratorier og andre fasiliteter.

Den bevilgningen som kom i dag, gjør oss i stand til raskt å komme i gang med en helt påkrevet opprustning og oppgradering av Varmeteknisk laboratorium. Og ikke bare det; den vil også gjøre det mulig å få på plass det utstyret som Forskningsrådet nylig bevilget 50 millioner kroner til.

24 millioner for gode forskningsresultater

Regjeringen har også bevilget 100 millioner kroner ekstra til resultatbasert forskning.  Det er viktig for å strekke oss mot enda høyere kvalitet.

Dette er friske penger. Om pengene fordeles som nå, betyr dette 24 millioner kroner mer til NTNU som følge av gode forskningsresultater. Takk til alle de gode forskerne våre som har lagt grunnlaget for dette!

Næringslivsforskning og lærerløft

Det er også flere muligheter i det nye budsjettforslaget. Forskningsrådet får også 50 millioner kroner ekstra til fordeling blant doktorgradsstudenter tilknyttet næringsliv. Næringslivet kan søke på disse pengene til sine stipendiater. Halvparten av pengene dekkes av Forskningsrådet, halvparten av næringslivet selv. Her er det klart at NTNU kan og bør bli en større deltaker.

Ekstra penger til lærerløftet kan også bety at NTNU får mer til fordeling. Universiteter og høyskoler får 50 millioner kroner for å kunne tilby flere lærere etter- og videreutdanning. Her er det foreløpig usikkert hvor stor andel som vil tilfalle oss, men vi skal ta utfordringen med å møte dette behovet.

Regjeringen står også ved forslaget fra forrige regjering om 50 millioner gjennom fellesløftet til yngre forskertalenter.

Alt i alt er det grunn til å gratulere hverandre med de signalene som den nye regjeringen sender universiteter og høyskoler.
Les mer om statsbudsjettet og ECCSEL i Universitetsavisa.

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,

5 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

 1. Olav Bolland sier:

  Dette er veldig motiverende for oss ved NTNU som jobber med CCS-forsknings og -utdanning. Det vil gjøre våre laboratorier enda bedre, både for CCS og andre områder. Lab er NTNUs store fortrinn og styrke i en europeisk sammenheng. Nå får vi betalt for langsiktig og strategisk arbeid for å gjøre det som er bra enda bedre.

 2. Hector sier:

  Hei, jeg skjønner dette blir litt utenfor, men jeg synes dere godt kunne ha nevnt fjerningen av 11 måneders studiestøtte for oss studenter. Hvis NTNU fra offisielt hold hadde en klarere stemme i denne saken kunne man kanskje fått til noe. Slik det er nå blir ikke studentene hørt, og vi trenger institusjoner som sier fra.

  Hva kan vel sikre forskningskvalitet bedre enn dyktige, økonomisk trygge, studenter?

 3. Hva i all verden er resultatbasert forskning? Resultatene av forskningen kommer jo etter at man har forsket, ikke før. Er det snakk om forskning som skjer på basis av resultater oppnådd i tidligere forskning? Men det beskriver jo så godt som all forskning. Eller er det forskning basert på resultater oppnådd utenfor forskningens verden? Hva slags resultater er det da snakk om, og på hvilke områder?

  – Hilsen forvirret.

 4. Jeg svarer like godt på mitt eget spørsmål. I det reviderte statsbudsjettet kan man lese dette:

  «Regjeringen vil øke grunnfinansieringen av universiteter og høgskoler og øke den resultatbaserte andelen av finansieringen til sektoren. Det foreslås derfor å øke rammen for den resultatbaserte omfordelingen etter oppnådde forskningsresultater (RBO) med 100 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2014.»

  Og dét er jo noe helt annet og mer forståelig.

 5. Daniele sier:

  Thanks for making a spfeicic post about this! I know I have been negligent in doing so. It wasn’t out of lack of support, but rather lack of time to gather my thoughts. I was planning on attending our local party, but I did not have child care nearby. I really did not want to take my little one to a crowd of folks. I trust that 99% of the folks are wonderful, but it only takes one and there are talks of lefty whackos infiltrating the crowd because they can’t stand it when other people exercise their Constitutional freedoms. Jerks.

Toppen